Sommaren är lång i ett avlångt land

Text:

I Storbritannien är det enklare. Sommaren startar den 1 juni och slutar den 31 augusti. Oavsett väder och temperatur. Kalendern lever förvisso kvar även i Sverige. Följer skola och arbetsliv. Tre månader var åt sommar, höst, vår och vinter.

Men uttolkningen i Sverige har också konkurrens av en nyare, som SMHI, expertmyndighet under miljödepartementet, använder sig av: en dygnsmedeltemperatur som varaktigt (fem dygn på raken) är över 10 grader.

Östersund följer kalendern

Det betyder att sommaren i snitt inträffar i Malmö redan den 8 maj och i Kiruna  den 18 juni. Spännvidden är stor i landet. Till kalfjället kommer sommaren knappt alls. Östersund lyckas nästan pricka kalendersommaren med den 29 maj, och även hösten, den 5 september. Malmöborna får vänta till den 12 oktober, tre månader till alltså.

På andra sidan sundet, i Danmark, gör man sakerna enkla. Där finns ingen meteorologisk definition av sommar, berättar Jon Jörpeland som är meteorolog på SMHI. Några skandinaviska riktlinjer finns heller inte. Uppfattningarna varierar lika mycket som vädret.

– Vår definition om att medeltemperaturen måste överstiga 10 grader fem dygn i sträck är jämförbart åtminstone i Norge där definitionen är att dygnsmedeltemperaturen också måste vara minst 10 grader. Norge har dock ingen definition om fem dygn i sträck.

Allt varmare vintrar

Och så var det den globala uppvärmningen. SMHI kalkylerar med allt längre meteorologiska somrar framöver. Men den största temperaturmässiga förändringen lär ske på vintrarna, menar Jon Jörpeland. SMHI räknar på olika scenarier.

– Hur framtida somrar ser ut beror på utsläppen och hur politiker, näringsliv och privatpersoner agerar för påverka klimatförändringen.

När sommaren normalt anländer och avslutas:
Kiruna 18 juni/16 augusti
Östersund 29 maj/5 september
Stockholm 13 maj/29 september
Malmö 8 maj/12 oktober

Källa: SMHI på vars hemsidor mer finns att läsa.