Svarte Petters röst

Text: Cecilia garme

Bild: scanpix

Visserligen har regeringen förlorat åtta voteringar när sverigedemokraterna röstat med de rödgröna. Särskilt smärtsamt var stoppet för försäljningar av statliga bolag. Alliansens mål att sälja bolagsandelar för 100 miljarder kronor under mandatperioden blir nu mycket svårare att nå.

Men det är inte sverigedemokraternas voteringstriumfer som har gett regeringen grus i dojan i veckan. Utan det faktum att Jimmie Åkessons parti i nästan tre av fyra fall släpper fram regeringens förslag i riksdagen. I de huvudvoteringar där partiet har varit vågmästare mellan blocken har regeringen fått stöd 94 procent av gångerna, visar TT:s genomgång av voteringsstatistiken från riksmötets första fem månader.

Inget av riksdagspartierna samarbetar med sverigedemokraterna. Men TT:s genomgång drog ändå i gång vårens stora guilt-by-association-brottning.

Moderaternas gruppledare Anna Kinberg Batra ryckte ut på sin blogg. Hennes linje blev att dvärgförklara de sd-segrar som regeringen tidigare så högljutt beklagat. De »enstaka undantagsfallen« fick nu Kinberg Batra att avkräva s-ledaren Håkan Juholt besked om huruvida han för sin del vill öppna dörren för ett samarbete med sverigedemokraterna.

Ingen blev särskilt mycket klokare.

Sd-ledaren Jimmie Åkesson anser inte att den publicerade statistiken av huvudvoteringar ska tolkas som att sverigedemokraterna röstar borgerligt.

Partiet blev i själva verket så oroat av uppgifterna att de nu beställt en egen utredning för att få klarhet i vem de brukar hålla med.

– Helt klart är att om man tar ställning till alla voteringarna är siffran mycket lägre, säger Jimmie Åkesson till Fokus.

Att sd i vågmästarsituationer oftast har röstat med regeringen ska inte uppfattas som ett mönster, menar han.

– Vi tar ställning i varje enskild fråga utan att ta hänsyn till vem förslagsställaren är.

Han tycker att »det vore fel att göra en ideologisk tolkning utifrån vad som i grunden är en lek med siffror«.

Tittar man på den faktiska politiken under hösten hade sverigedemokraterna vågmästarställning i 48 voteringar, enligt en undersökning av Riksdagens utredningstjänst. I 44 av dessa röstade partiet på alliansens förslag, som gällde allt från bostadsbyggande och kriminalvård till djurskydd och folköl.

44 av 48 låter tämligen alliansvänligt, men ibland handlar det enligt sverigedemokraterna om att de röstar på »det minst onda« sedan deras eget förslag har fallit.

– Ofta lägger vi ned våra röster när vårt eget förslag fallit. Det är alltid vanskligt kommunikationsmässigt att rösta på det minst dåliga alternativet varför vi bör fundera kring detta, säger Jimmie Åkesson, som också tycker att voteringsproceduren »ibland är ologisk«.

Går man till riksdagsledamöter från andra partier får man heller inga ledtrådar om var sverigedemokraterna egentligen står, inte ens hos oppositionen. Varken väns­terpartiet eller miljöpartiet vill dumpa Jimmie Åkesson i regeringens knä.

– Sverigedemokraterna håller låg profil i alla frågor utom asyl- och migrationspolitiken. De försöker vrida andra frågor så att de ska hamna där. De vill att asyl- och migrationspolitiken ska bli den dominerande frågan. När det gäller andra frågor är det lite lottovarning på dem. Det verkar handla om dagsformen hos enskilda ledamöter, säger Hans Linde, gruppledare för vänsterpartiet.

Mehmet Kaplan, gruppledare för miljöpartiet, säger:

– Man blir förvånad varje gång sverigedemokraterna bestämmer sig. De verkar fokusera på några få frågor, i övrigt låter de bli att tycka. De följer regeringen på ett passivt sätt, men det gör även vi och socialdemokraterna ibland. Egentligen är det naturligt att de som ett nytt parti inte alltid har egna förslag.

Partiföreträdarna menar säkert vad de säger, men effekten blir att de förhalar en fråga som de själva är obekväma med: att sverigedemokraterna står utanför kvittningssystemet. Enligt en gammal uppgörelse mellan den dåvarande socialdemokratiska regeringen och oppositionen »kvittas« en riksdagsledamot som är sjuk eller bortrest. Är en socialdemokrat förhindrad att delta i en votering, så tar det blå laget bort någon av sina och tvärtom. Därmed kan det parlamentariska majoritetsförhållandet förbli stabilt.

Men detta gentlemen’s agreement har sverigedemokraterna inte släppts in i. Varken alliansen eller de rödgröna vill kvitta bort någon av sina egna riksdagsledamöter mot en sverigedemokrat. Och trots att alla partier numera är överens om att sd i princip bör få vara med i systemet – social­demokraterna har talat om »humanitära skäl« – så är frågan långt ifrån löst.

– Vi erbjuder oppositionen att göra kvittning, men det bygger på att de gör upp inom sig först. Vi kan inte göra det åt dem, säger Johan Pehrson (fp) och kastar Svarte Petter över blockgränsen.

Men s, v och mp vill inte gå med på att sverigedemokraterna hör till dem.

– Sverigedemokraterna är ju mer ett stödparti för regeringen, säger Hans Linde (v) och pekar på voteringsstatistiken.

Och därmed är man tillbaka på ruta ett.

Mehmet Kaplan (mp) tror på ett flexibelt kvittningssystem.

– Fram till 2006 röstade vi med regeringen i allt som rymdes inom samarbetet och kvittades ut mot den borgerliga oppositionen. Men i utrikes- och försvarspolitik kvittades vi mot regeringen. Det vore märkligt om det inte gick att hitta en fungerande modell i dag.

Professorn i statsvetenskap Lena Wängnerud menar att det är ganska orimligt att hålla sverigedemokraterna utanför kvittningssystemet som situationen ser ut. Att lägga hela ansvaret för en lösning på socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet är hon tveksam till.

– Det borde ligga i regeringens intresse att se till att skapa överblickbart läge, säger hon.

Sedan gruppledarna höll ett kort formellt möte om kvittningsproblemet för ett par veckor sedan har inte mycket hänt, men vänsterpartiets Hans Linde säger att nästa steg förmodligen är ett möte inom oppositionen om hur sverigedemokraterna ska hanteras.

Så där ligger bollen. Och där kan den ligga länge.

Fakta | Så röstar sd­

Så här röstade sverigedemokraterna i riksdagen från januari till 18 mars 2011:
• Som regeringen i 72 procent av alla huvudvoteringar.
• Med regeringen vid 94 procent av alla tillfällen då sd är vågmästare mellan blocken.

Källa: TT

Sd i riksdagen under hösten 2010:
• Röstade som allianspartierna 91 gånger
• Röstade som de rödgröna 8 gånger
• Avstod från röstning 9 gånger
• Lade 21 egna reservationer.

(Avser huvudvoteringar. Källa: Riksdagens utredningstjänst)