Svep: M skärper tonen om kärnkraften

Text:

M skärper tonen om kärnkraften

Moderat-ledaren Ulf Kristersson, som tidigare har deklarerat att partiet vill lämna den energiöverenskommelse som träffats av M, KD, C, S och MP och den inte inbegriper en utbyggd kärnkraft, betonar denna ståndpunkt i en DN-intervju. Om inte Sverige använder och bygger ut den kärnkraft som redan finns kan man inte nå klimatmålen, enligt Kristersson. Moderaterna går till EU-val på att bygga ut kärnkraften, något som MP-språkröret Isabella Lövin ifrågasätter. Att lansera kärnkraft som huvudfråga i ett EU-val är märkligt eftersom EU:s medlemsländer har rätt att besluta om sin egen energimix, menar hon.

Jämnt mellan Sabuni och Ullenhag

Nyamko Sabuni och Erik Ullenhag är de två kandidater som flest länsförbund har föreslagit som  Liberalernas ledare efter Jan Björklund. En sammanställning som DN har gjort visar att de båda har förts fram av 15 förbund var. Men medan Sabuni har meddelat att hon kandiderar som partiledare, har Ullenhag ännu inte gett besked. Christer Nylander, Liberalernas gruppledare i riksdagen, har i sin tur föreslagits av 10 förbund. På torsdag kommer L att ha ett möte för att diskutera hur man ska gå vidare med frågan om ny partiledare.

Regeringen ska utreda ungdomsvården

Efter hård kritik mot såväl HVB-hemmen som Sis-hemmen har regeringen nu beslutat att ge Statskontoret och IVO (Inspektionen för vård och omsorg) i uppdrag att göra en stor översyn av ungdomsvården, rapporterar SVT Nyheter. Syftet är att skapa en större trygghet för barn och unga och bättre arbetsmiljö för personalen. Flera myndigheter har under lång tid påpekar brister i ungdomsvården. I september ska utredningen lämna en delrapport. Slutresultatet ska rapporteras till socialminister Lena Hallengren (S) i februari 2020.

Bengtzboes hus ett fritidsboende

Moderaternas arbetsmarknadspolitiske talesperson, Erik Bengtzboe, har enligt en granskning av Aftonbladet fått 158 000 kronor  i hyresbidrag och traktamenten från riksdagen för att han varit skriven hos sin mor i Nyköping. Bengtzboes har försvarat detta med att det rör sig om ett misstag och att han i stället bott i ett annat hus i Sörmland, som ägs av modern. Enligt nya dokument som Aftonbladet tagit del av intygar mamman dock att hennes fritindsboende inte är ett permanentboende, vilket är kravet för att kunna få bidrag till övernattningslägenhet. Bengtzboe själv uppger att han bott permanent i huset sedan 2017.

L måste själva skicka EU-valsedlar 

Liberalernas sena ändring av sin kandidatlista till EU-parlamentsvalet gör att Valmyndigheten inte kommer att hinna trycka och skicka partiets valsedlar i tid. Myndigheten överlåter därför ansvaret till partiet själv att skicka ut Liberalernas valsedlar till över 140 kommuner, rapporterar Aftonbladet.

Liberalernas lista till EU-valet ändrades nyligen sedan partiets toppnamn Cecilia Malmström petades och ersattes av Karin Karlsbro, ordförande för Gröna Liberalerna.

Debatter:

Misstänkta och hotande ungdomsrånare bör få fotboja, skriver Lotta Edholm (L), Jan Jönsson (L) och Johan Pehrson (L) på DN Debatt. 

Ungas ovilja att medverka i polisens utredning om brott av rädsla för att utsättas för mer våld är en farlig trend, som sätter rättssamhället ur spel, skriver de tre L-politikerna, som därför föreslår riktade insatser, som att begränsa den misstänktes handlingsutrymme under utredning i form av en elektronisk fotboja i de fall där unga personer misstänks för brottet. Fotbojan bör kombineras med generellt kontaktförbud, enligt artikelförfattarna.

I mars i år gav regeringen ett tilläggsuppdrag till Folkhälsomyndigheten att utreda kostnaden för införande av HPV-vaccin till pojkar. Att denna kostnad nu återigen utreds är skamligt och ett sätt att förhala frågan, skriver flera debattörer, däribland Fredrik Elgh (C), professor vid Umeå universitet och överläkare vid Norrlands universitetssjukhus, på SvD Debatt. Att inte införa vaccinet för pojkar direkt orsakar uppkomst av minst 10 cancerfall i Sverige per månad framöver, skriver de.

DI Debatt slår EU-parlamentarikern Gunnar Hökmark (M) ett slag för kärnkraften. Fram till 2030 ska EU minska utsläppen med 40 procent och för att nå de målen krävs energiformer som är så överlägsna de fossila när det gäller pris och tillgänglighet att kol, olja och naturgas stannar i marken, skriver Hökmark, som förespråkar en utbyggnad av kärnkraften. Den avvecklade svenska kärnkraften utgör 20 TWh och skulle kunna ersätta 15 procent av Polens kolbaserade elproduktion, skriver han.