Sverige centrum för skenäktenskap

Text: Terese Cristiansson

Personalen på Karlskoga tingsrätt tyckte att det började bli märkligt när indier efter indier kom för att viga sig med främst portugisiska och ibland svenska kvinnor. Ofta kom de fyra stycken och var vittnen till varandra. De bytte sällan särskilt många ord och det var inte tal om nyförälskelse. Till slut tog personalen kontakt med Skatteverket och frågade om de hade märkt något konstigt.

Ungefär samtidigt upptäckte de belgiska myndigheterna att allt fler indier sökte uppehållstillstånd efter att de gift sig i Sverige. Den belgiska polisen började misstänka människosmuggling och tog kontakt med den svenska polisen. Tillsammans lyckades de under våren 2006 spräcka en välorganiserad härva av skenäktenskap med några av huvudorganisatörerna boende i Sverige och Belgien.

Kostnaden för ett äktenskap har varit mellan 6 000 och 16 000 euro och inledningsvis rörde det sig om ett 50-tal äktenskap. Under utredningen har antalet gifta par exploderat. I dag rör det sig om 100–120 par. Till skillnad från vad polisen visste inledningsvis har också ett flertal svenska kvinnor gift sig mot betalning.

– Det är svårt att säga exakt hur många skenäktenskap som har skett. Vi tittar bara på fall med indier och bara då är det ett drygt hundratal vigslar i främst Karlskoga men också i Örebro och ett fåtal i Stockholm, säger Dirk Minten som utreder fallet i Belgien.

Enligt honom är den belgiska polisen snart klara med utredningen. Han tror att de svenska huvudmännen kommer att ställas inför rätta i Belgien. Och de riskerar många års fängelse.

– Upp mot 10 år, säger Dirk Minten.

Den omfattande härvan har fått såväl svensk polis som Skatteverket att reagera. Det råder ingen tvekan om att det på flera håll är satt i system att använda Sverige som vigselland för att komma åt ett Schengen-medborgarskap. Förutom i Karlskoga utreds det också en omfattande härva av skenäktenskap och skenadoptioner i Halmstad. Enligt kriminalinspektör Ulla Ahlbäck på Rikskriminalpolisen finns problemet överallt i Sverige, men det är sällsynt att det upptäcks.

– Att det uppdagades i Karlskoga berodde på att det fanns en organisation i Belgien och att de belgiska myndigheterna kontaktade de svenska. Men det här förekommer överallt.

Till skillnad från vissa andra länder i Europa är det inte i Sverige olagligt att ingå skenäktenskap eller att ta betalt för att inleda äktenskap. Dessutom är Sverige det europeiska land som det är enklast och billigast att gifta sig i. Även om paret inte är folkbokfört här behöver de bara lämna in en hindersprövning till Skatteverket, och efter några dagar kan de gå till tingsrätten och gifta sig. I andra länder krävs betydligt fler intyg och det tar längre tid.

Enligt Ulla Ahlbäck riktas det kritiska röster i Europa mot Sverige eftersom det svenska regelverket främjar människohandeln i de andra Schengenländerna.

– Problematiken för de andra länderna är att det är så lätt att gifta sig i Sverige.

Flera personer som Fokus har talat med säger att skenäktenskap är del av en organiserad människohandel där även de män som betalar för äktenskapet luras. Det finns indikationer på att många av dem har pantsatt sin mark i hemlandet, med förhoppningen att de ska få ett bättre liv efter vigseln. Men när de väl kommer till Europa är det plötsligt ränta på pengarna. De blir mer eller mindre livegna och utnyttjas som svart arbetskraft.

– I Sverige tittar man bara på skenäktenskapet och det är inte brottsligt. Men ser man helheten med profitörerna på den svarta arbetsmarknaden som man gör i Belgien går det inte kalla det annat än kalkylerad handel med människor, säger en källa.

Ulla Ahlbäck menar att utnyttjandet av Sverige som verktyg i den illegala invandringen kommer att fortsätta om inget sker:

– Det handlar om människohandel och mycket pengar, framför allt för organisatören men också för den som gifter sig.

Anneli Boman-Berg på Örebro polismyndighet, som har hjälpt den belgiska polisen med fallet, är kritisk till de svenska reglerna.

– De som gifter sig förstår inte konsekvenserna. De kan bli av med bidrag och det innebär ofta svårigheter när de vill skiljas. Oftast hittar de inte mannen, säger Anneli Boman-Berg.

Hon berättar att polismyndigheten i Örebro i samverkan med Skatteverket har bestämt sig för att försöka förhindra handeln med äktenskap.

– Vi försöker nu tillsammans med Skatteverket hitta vägar för att försvåra för organisationerna som sysslar med det, säger hon.

Gunnilla Autio är rättslig expert på Skatteverket och har tillsammans med Anneli Boman-Berg gjort en kartläggning över skenäktenskap i Sverige. De föreslår att hindersprövning av personer som inte är folkbokförda i Sverige ska hanteras på färre antal skattekontor. Där ska det finnas specialutbildad personal med kunskaper i hur man avgör om en person är legalt i landet. I dag tar man de sökandes ord för sanning.

– Sverige har blivit lite Las Vegas och nu gäller det att försöka försvåra för de här kategorierna av människor. Arbetet med att koncentrera hanteringen av hindersprövning för medborgare i tredje land har redan inletts på Skatteverket, säger hon.

Men framför allt menar Gunnilla Autio, Ulla Ahlbäck och Anneli Boman-Berg att frågan behöver komma upp på den politiska agendan. Hittills har intresset varit svalt. Deras förhoppning är att skenäktenskap ska bli olagligt i Sverige.

– Det krävs förändringar i äktenskapsbalken. Men det är en politisk fråga, säger Gunnilla Autio.