Svexit får vänta

Text:

Bild: ANDREAS PECHAR/AP/TT, ANDERS WIKLUND/TT, HENRIK MONTGOMERY/TT.

Vänsterpartiets partisekreterare Aron Etzler har prioriteringarna klara inför EU-parlamentsvalet i maj:

– Det viktiga är att få vänsterväljare att förstå att vi vill åstadkomma något i Bryssel och då kommer den absolut viktigaste frågan att vara den om klimatet.

Jonas Sjöstedt skrev i november en artikel i ETC där han lanserade linjen att Vänsterpartiet skulle »paus kravet på EU-utträde«. Många anade ett taktiserande. I SCB:s mätning av EU-sympatierna i november 2018 var rekordlåga 15,6 procent mot det svenska medlemskapet, medan rekordhöga 58,6 var för. Men Aron Etzler beskriver linjen, som ska läggas fast på helgens valkonferens, på ett annat sätt:

– Vi backar inte från att EU är alldeles för odemokratiskt och dominerat av storföretag och lobbyister. Vi säger bara att det här valet inte handlar om att vara med i EU eller inte.

Etzler är inte orolig för hur Vänsterpartiet ska lyckas mobilisera sina väljare, trots att partiet har gått från rekordnoteringen på nästan 16 procent 1999 till 6,5 procent 2014:

– Vi har haft svårt att mobilisera när vårt enda budskap har varit att EU ska ha mindre makt. I år tar vårt budskap sikte på de två frågor som unga människor och människor till vänster är mest oroade för: klimatfrågan och demokratin.

Med demokratin syftar Etzler på högernationalistiska partiers mobilisering inför valet. Italienska Legas Matteo Salvini har arbetat flitigt för att bilda en ny EU-skeptisk europeisk koalition.

– Frågorna hänger ihop. De högerauktoritära rörelserna är rädda för all förändring och klimatfrågan kräver ett ifrågasättande av hela vårt samhällssystem.

Även Sverigedemokraterna har bytt fot inför EU-valet. Så sent som i somras ville Jimmie Åkesson ha en ny folkomröstning om medlemskapet inom fyra år. I slutet av januari lanserade han i stället en ny linje: ett aktivt samarbete med andra EU-skeptiska partier för att reformera unionen inifrån. Paula Bieler, partistyrelseledamot i Sverigedemokraterna, resonerar delvis på liknande sätt som Aron Etzler:

– Vi har traditionellt haft svårt att mobilisera våra väljare när det enda budskap vi fått ut var att vi var mot EU. Nu förklarar vi i stället vad vi menar med att EU ska lämna överstatligheten. EU ska ha ett tydligare fokus: handel, kriminalitets- och terrorbekämpning. Våra representanter blir ett slags vakthundar som sätter stopp för att mer makt flyttas till EU.

Bieler konstaterar att politiken i stort har fått nya ideologiska skiljelinjer och att det också påverkar EU-valet. Den EU-kritiska opinion som mobiliserar inför valet har varit ett skäl till att Sverigedemokraterna har förskjutit sin tyngdpunkt:

– Det finns fler som ser lite mer hoppfullt på möjligheten att reformera EU inifrån nu. Men om det förändrade samarbete vi vill ha sker genom en reform av EU, eller utanför EU, spelar egentligen mindre roll.

Aron Etzler räknar med en del mothugg på EU-valskonferensen i Göteborg – antagligen en del ändringar i formuleringar och kanske något krav på fördragsändringar – men knappast något som hotar partistyrelsens linje. Och vad händer om Sverigedemokraterna och deras allierade lyckas bättre än vänstern?

– Om Orbán och Salvini styr EU skulle nog de flesta svenskar vilja lämna unionen. Vi förbehåller oss rätten att väcka frågan om folkomröstning när så krävs. Kravet på utträde finns kvar i partiprogrammet.

Läs mer:

Veckans FOKUS: Så vill Jonas Sjöstedt stjäla vänstern från Socialdemokraterna

Svexit – bara för SD-väljare