Tajmingen är allt

Text:

Bild: HENRIK MONTGOMERY/scanpix

Vad innebär det att opinions­läget mellan blocken är utjämnat inför valet i höst? Snittet för de mätningar som gjorts av bland annat Synovate, Novus, Sifo och Demo­skop under maj och juni ger blocken ungefär 47 procent var. Härutöver kom SCB:s mätning på torsdagen som visade att socialdemokraterna fortsätter att tappa, även om de rödgröna har ett tydligt övertag.

Det brukar heta att svenska val är jämna, men det är inte nödvändigtvis fallet. Till exempel vann socialdemokraterna tre val i följd 1994, 1998 och 2002 med betryggande marginal med hjälp av sina samarbetspartier.

Däremot tenderar ställningen mellan de stora partierna att utjämnas ju närmare valdagen kommer.

Därför är det lite förvånande att utjämningen mellan blocken kommer redan nu. Historiskt sett tappar socialdemokraterna ofta mot slutet av valrörelser.

– Generellt behöver socialdemokraterna lite mer fallhöjd än de andra. Eftersom de är så stora tenderar de att falla relativt mycket i valspurten, säger valforskaren Henrik Oscarsson vid Göteborgs universitet.

Att socialdemokraterna börjar sjunka redan nu ser därför många borgerliga före­trädare som avgörande.

Samtidigt har historiska lärdomar och gamla sanningar om hur opinioner brukar utvecklas visat sig stämma allt sämre på senare tid. 2007 gav statsvetaren ­Sören Holmberg stalltipset att »regeringen Reinfeldt är rökt« på grund av oppositionens »ointagliga försprång«. Sedan dess har opinionsläget förändrats kraftigt flera gånger. Dels efter två internationella ekonomiska kriser som gynnat regeringen, dels efter inrikespolitiska debatter om ­a-kassa och sjukförsäkring som gynnat oppositionen. Mandatperioden har utmärkts av rekordstora omsvängningar på ett sätt som saknar historisk motsvarighet.

– De här snabba skiftningarna i opinionen liknar ingenting av det vi sett tidigare, säger statsvetaren Peter Esaiasson vid Göteborgs universitet.

Väljarkårens beteende har också förändrats, vilket påverkar förutsättningarna för opinionsinstituten. Väljarna är idag mer otrogna, mer osäkra och mer rörliga än tidigare och de tenderar i någon mån att sätta regeringskompetens och egenintresse före politisk ideologi.

– Det är helt klart svårare att göra mätningar i dag jämfört med för tio år sedan, men det innebär inte att kvaliteten på undersökningarna generellt är sämre, säger Synovates opinionsanalytiker Nicklas Källebring.

I ett jämnt läge blir tajmingen extra viktig. Alla partier strävar efter att presentera populära förslag eller föra upp nya sakfrågor på agendan, men allra helst så nära inpå valet som möjligt. Små åtgärder med små effekter kan få stor betydelse, och små rörelser i endera riktningen kan avgöra valet.

– Det finns en tendens att vänta allt längre in i valrörelsen med nyheter, eftersom det gäller att hamna på snacktoppen under sista valveckan av rätt anledning, säger Henric Oskarsson.

På tre månader kan alltså mycket hinna hända och kanske är det bättre för social­demokraterna att tappa nu än att göra det i slutspurten. Men går man på de historiska lärdomarna kommer det bli svårt för socialdemokraterna att vända skutan – vilket partierna vet.

Fredrik Reinfeldt väljer att tona ned det utjämnade opinionsläget, men det hindrar inte att tusentals borgerliga valarbetare går runt med ett leende på läpparna. Regeringspartierna får positiv skjuts och lättare att entusiasmera sina valarbetare. Samtidigt demoraliseras socialdemokraterna och får svårare att känna medvind.

På det skoningslösa sättet påverkar omsvängningen partierna – oavsett om väljarkåren inte beter sig på samma sätt som förut. Socialdemokraternas partisekreterare Ibrahim Baylan får anstränga sig för att se potentialen i situationen.

– Vi ser det som en utmaning. Förmågan att mobilisera sina väljare kommer att bli avgörande i det här valet, säger han.