Två kvadratmeter större Attefallshus – nästa misstroendekris?

Text:

Bild: TT

Samstämmigheten i oppositionen till höger om januaripartierna blir allt tydligare. Den tar varje chans att markera sitt avstånd till alliansen som gjort upp om regeringsmakten. Häromveckan anslöt sig M, SD och KD till Vänsterpartiets hot om misstroende mot arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Ett hot förblev just ett hot sedan januaripartierna backade om Arbetsförmedlingen.

Den senaste markeringen mot regeringen är inte av samma dignitet som arbetsmarknadsbråket. Men visar ändå på en gemensam udd, även om det gäller detaljer i byggfrågor som mest engagerar hemmasnickare.

Riksdagens civilutskott föreslår att det från och med den 1 mars nästa år ska bli möjligt att bygga ett komplementbostadshus, eller Attefallshus, på 30 kvadratmeter utan bygglov. Det är regeringen som har föreslagit förändringarna i plan- och byggnadslagen som skulle göra det möjligt att bygga småhusen större.

Men M, SD och KD är inte nöjda. De reserverar sig gällande både reglerna för komplementbyggnader och bygganmälan.

Moderaterna tycker kort och gott att regeringen kunde tagit i lite mer: 30 kvadratmeter är en förändring i rätt riktning men varför inte åtminstone 32 kvadratmeter?

”Riksdagen bör därför rikta ett tillkännagivande till regeringen med innebörden att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag som möjliggör större komplementbostadshus och komplementbyggnader”, skriver en rad moderater, däribland Carl-Oskar Bohlin och Lars Beckman, i en riksdagsmotion från i november.

De tre oppositionspartierna tycker också att de nuvarande reglerna för hur en bygganmälan ska göras är svåra att överblicka och kräver mycket administration. De vill därför att regeringen tar fram ett lagförslag som gör att de som vill bygga Attefallshusen ska slippa anmäla det.

”Krav på bygganmälan innebär en inte oväsentlig kostnad, tidsutdräkt och administration för den som vill bygga”, skriver riksdagsmoderaterna i motionen.

Vad den här striden slutar i – och om föredragande minister i ärendet Per Bolund sitter säkert på sina 5 kvadratmeter – återstår att se.