Utskälld imam satsar på valet

Text: Ali Fegan

Sent på kvällen den 27 april skickade imam Mahmoud Aldebe, ordförande för Sveriges muslimska förbund, ut ett brev till samtliga riksdagspartier i Sverige. Brevet krävde särlagstiftning, att muslimer i Sverige ska lyda under andra lagar än övriga medborgare. Bland annat gällande den svenska familjerätten, en ändring som skulle innebära att en imam måste godkänna skilsmässor. Vidare att pojkar och flickor ska slippa ha simundervisning ihop, ledighet vid muslimska högtider och undervisning i kommunala skolor av ­imamer. Krav som han menar skulle underlätta för den muslimska befolkningen i Sverige.

Nu var det dags, mitt i valrörelsen. Och om kraven inte uppfylldes skulle det direkt riskera att muslimer inte röstade i valet, skrev Mahmoud Aldebe. Brevet bemöttes omedelbart av hård kritik. Först från Lars Leijonborg (fp) och integrationsminister Jens Orback (s), som båda menade att i Sverige ska alla lyda under lika lagar.

Kritiken fortsatte sedan från hans egen och andra muslimska organisationer. Av Sveriges mellan 300 000–400 000 muslimer är en betydande del knutna till olika typer av muslimska intresseorganisationer. Dessa är uppbyggda liknande den svenska frikyrkorörelsen och har bland annat som mål att genom opinionsbildning lyfta frågor som rör den muslimska minoriteten i Sverige. Många av dessa organisationer binds ihop av större paraplyorganisationer, där Sveriges muslimska förbund utgör en av de största.

Irritationen som riktats mot brevet har handlat om att imam Mahmoud Aldebe gör anspråk på att tala för hela den muslimska befolkningen trots att han inte förankrat kraven.

– Varken hos oss, eller hos sin egen organisation, säger Mehmet Kaplan, press­talesman för Sveriges muslimska råd och han får medhåll från Hanna Zaid som sitter i styrelsen för Sveriges unga muslimer.

– När jag såg det på teve var min spontana reaktion att nej, det där vill inte jag, säger hon.

Efter kritikstormen tog imam Mahmoud Aldebe tillbaka sitt förslag om särlagstiftning och tonade ner sitt budskap.

– Jag vill inte ha sharialagar i Sverige, jag vill bara att de här frågorna ska hitta en praktisk lösning, säger han.

Ett av de mest kontroversiella förslagen, det om att en skilsmässa måste godkännas av en imam för att även gälla enligt islamisk lag, menade han var till för att skydda muslimska kvinnors rättigheter. På den punkten får han medhåll från Hanna Zaid som menar att även om det inte är önskvärt att imamer ska behöva godkänna skilsmässor så är läget i dag ­sådant att även om en muslimsk kvinna skiljer sig enligt svensk lag är det många som får problem i sina hemländer.

– Först tänkte jag att det där ställer inte jag upp på, men sen när jag lyssnade på vad han ­menade förstod jag att förslaget faktiskt kan hjälpa muslimska kvinnor, säger hon.

Det faktum att många av imam ­Mahmoud Aldebes krav är frågor som muslimer i de stora organisationerna verkligen diskuterar kvarstår.

– Flera av frågorna driver vi också och har fått ett visst gehör för. Till exempel ­ledighet vid olika högtider. Det finns flera kommunala skolor där eleverna får ledigt, säger Mehmet Kaplan.

Imam Mahmoud Aldebe bad om ursäkt vid Sveriges muslimska förbunds års­möte i helgen och blev omvald på två år. Men han betonar att det här är förbundets hjärte­frågor och att beslut fattats om att omformulera brevet och använda det som grund för förbundets fortsatta arbete.

– Det är valår och politikerna kommer att fiska röster. Då kanske vi kan få igenom någonting, säger Mahmoud Aldebe.