Varannan svensk anser att SD är ett rasistiskt parti

Svaren skiljer stort mellan de olika partiernas sympatisörer på frågan om Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti, visar en färsk Novus-undersökning.

Text:

Bild: Jonas Ekströmer/TT

Förhållningssättet till Sverigedemokraterna har varit centralt i politiken åtminstone sedan partiet tog plats i Riksdagen vid valet 2010. Med Decemberöverenskommelsen fyra år senare skulle SD:s inflytande begränsas genom att minoritetsregeringar från det största blocket skulle släppas fram, samtidigt som regeringen var garanterad att få igenom sin budget.

Sedan dess har inställningen till Sverigedemokraterna omprövats av flera partier. Ofta under våndor, särskilt synliga hos Liberalerna. Men i november manifesterades en förändrad syn på SD när partiet lade ett gemensamt budgetalternativ tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna, och fick det genom kammaren samma dag som Magdalena Andersson hade valts till statsminister (för första gången).

För att utröna hur svenska folket ser på Sverigedemokraterna bad Fokus opinionsinstitutet Novus ställa frågan ”Anser du att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti?” till ett representativt urval av väljarna. Varannan – 50 procent – svarade ”ja” medan 40 procent svarade ”nej”. Var tionde, 10 procent, svarade ”vet ej”.

– Jag tror inte frågan har ställts tidigare, vilket är konstigt, säger Torbjörn Sjöström, vd på Novus.

Det är tydligt att personer som sympatiserar med Moderaterna, Kristdemokraterna eller Sverigedemokraterna i lägre utsträckning anser att SD är rasistiskt. Bland M:s och KD:s sympatisörer svarar 71 procent nej, 17 procent svarar ja och 12 procent svarar vet ej. Bland SD:s egna väljare anser 93 procent att partiet inte är rasistiskt, medan däremot 6 procent anser att partiet är det.

Enligt Torbjörn Sjöström är de vanligaste skälen till att man röstar på Sverigedemokraterna att man är orolig för en negativ samhällsutveckling samt hyser oro för brottslighet. Ett annat skäl till att rösta på SD är att man gör det som en ren proteströst, tror han.

– Samtidigt ser man att framför allt att Moderaternas och Kristdemokraternas syn på Sverigedemokraterna mildrar sympatisörernas syn på SD som ett rasistiskt parti.

För väljarna hos de partier som stod bakom Magdalena Andersson i statsministeromröstningen ser inställningen till SD helt annorlunda ut.  72 procent av Centerpartiets väljare anser att Sverigedemokraterna är rasistiskt och hos S väljare svarade 84 procent ja på frågan och för Vänterpartiets sympatisörer var siffran 86 procent. Miljöpartiet hade för få svarande i undersökningen för att särredovisas (i likhet med Liberalerna). Klart är i alla fall att 85 procent av Socialdemokraternas och Miljöpartiets väljare tillsammans svarade ja på frågan medan 88 procent av Miljöpartiets och Vänsterpartiets väljare sammanräknat svarade ja.

Även bland osäkra väljare dominerar bilden av att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti. Två av tre (66 procent) svarade ja, 31 procent tyckte inte det, samtidigt som 8 procent svarade vet ej.

Frågan om SD:s eventuella rasism blev stor i slutet av valrörelsen 2018, inte minst i slutdebatten i SVT där Jimmie Åkesson och Annie Lööf rök ihop.

” ’Bara invandrare får jobb så kommer allt att lösa sig’ – det har de sagt hela tiden. Det händer inte, det blir inte så. Därför måste man ställa frågan varför det är så svårt för de här människorna att få jobb. Det är för att de inte är svenskar. De passar inte in i Sverige”, sa Åkesson i debatten.

”Men, hur uttrycker du dig?”, svarade en upprörd Annie Lööf.

SVT:s programledare tog då avstånd från Åkessons uttalande och sa att det var grovt generaliserande, vilket gjorde att frågan hamnade än mer i fokus. Enligt Novus, som följde väljarströmmarna under valrörelsen och i valet, fick slutdebatten och efterspelet som effekt att 4 procent av väljarna bytte parti. Alla dessa gick inte från Sverigedemokraterna, men både Socialdemokraterna och Moderaterna fick ett uppsving efter debatten.

– Eftersnacket var att SVT skulle ”främja rasismen” genom sitt agerande. Men det som hände var att det skapade en oro bland väljarna. ”Oj, är det här partiet rasister?!”. Det visar på en reflex som majoriteten av svenskarna har. Man tycker inte om rasism. Och om det är så att SD är ett rasistiskt parti så röstar man hellre på de trygga valen Socialdemokraterna och Moderaterna, säger Torbjörn Sjöström.

I början av november i år sände Uppdrag granskning ett reportage om LO-väljare som flytt från Socialdemokraterna till Sverigedemokraterna. Intressant att notera i den nya undersökningen från Novus är att endast 39 procent av LO-medlemmarna anser att SD är rasistiskt. Det är alltså lägre än i hela väljarkåren. Samtidigt tyckte 52 procent av LO-folket att Sverigedemokraterna inte är rasistiska (jämfört med 40 procent bland alla svarande).

Bland tjänstemän och akademiker är synen på SD annorlunda. I TCO och Saco tycker 72 procent att SD är rasistiskt, medan 22 procent svarade nej. I TCO ensamt låg motsvarande siffror på 53 procent respektive 39 procent.

Det finns också stora skillnader mellan hur män och kvinnor ser på SD. Bland männen anser 53 procent att Sverigedemokraterna inte är ett rasistiskt parti, medan bara 27 procent av kvinnorna håller med om den saken.

Undersökningen genomfördes i tidsperioden mellan 25 november och 1 december 2021. Totalt genomfördes 1 016 intervjuer i Novus Sverigepanel med riksrepresentativt urval.