Vård med fyra stjärnor

Text: Ebba Blume

Bristen på vårdplatser – som i sin tur beror på sjuksköterskebrist – har nått smärtgränsen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Det händer att ambulanser tvingas köa utanför akuten, utan att kunna lämna av sina patienter. Detta på grund av en överbelagd akutmottagning, där många patienter måste ligga kvar i väntan på vårdplats på en avdelning. Just nu saknas minst 70 vårdplatser på sjukhuset, och i sommar väntas situationen bli värre.

För att använda de vårdplatser som finns mer effektivt, ska Akademiska sjukhuset från och med juni i år utveckla vårdformen vårdnära hotell, det vill säga låta en undersköterska bemanna nio hotellrum vid det fyrstjärniga Hotel von Kraemer i närheten av sjukhuset. 

Tidigare har sjukhuset disponerat ett antal hotellrum, som då har fungerat som ett vanligt patienthotell, utan sjukhuspersonal. Nu ska en undersköterska ombesörja egenvård för omkring 50 hotellpatienter per vecka, året runt. Till stor del handlar det om en patientgrupp som tidigare låg på vårdavdelning före eller efter en operation. Patienter, som efter exempelvis en ögon- eller prostataoperation kan behöva enklare tillsyn, som spolning av urinkateter, tabletter, byte av sårförband eller hjälp med ögondroppar.

– På så sätt frigör vi sängar på sjukhuset och utnyttjar vårdplatserna bättre, säger Peter Asplund, verksamhetschef på Akademiska sjukhuset. 

Tanken är dock inte  att undersköterskan – som ska rotera mellan en vanlig vårdavdelning och det vårdnära hotellet – ska axla en sjuksköterskas roll. I stället handlar det om att utföra vård, som i normala fall skulle skötas av patienten själv eller en anhörig, men som på grund av hälsoskäl eller logistik inte kan utföras i patientens hem.

Patienten, som vid behov kan ha anhöriga med sig på rummet, förväntas bara behöva stanna något dygn på hotellplatsen, och betalar samma sjukhusavgift som vanligt. Och för sjukhuset blir lösningen knappast dyrare; ett slutenvårdsdygn vid sjukhuset kräver mer bemanning och resurser och kostar mer än ett övernattningshotell.

Men vårdnära hotell skapar en bedräglig trygghet och riskerar patientsäkerheten, anser Torie Palm Ernsäter, sjuksköterska och sakkunnig i kvalitets-och vårdutvecklingsfrågor vid Svensk sjuksköterskeförening. Om man väl har anställt en undersköterska bedriver man inte längre hotellverksamhet, utan en sorts eftervård som faller under hälso- och sjukvårdens ansvar. För att säkra rätt kompetens borde man då även anställa en sjuksköterska som – till skillnad från en undersköterska – har omvårdnadskompetens och kan göra självständiga bedömningar, resonerar hon.

– En patient kan försämras efter en ögon­operation och symtomen för detta kan bara uppmärksammas om man har kompetens för det. 

Forskning visar att sjuksköterskebrist på en avdelning kan leda till allvarliga vårdskador. Kristina Lundmark, Vårdförbundets avdelningsordförande i Uppsala, ser också en risk för att hög beläggning på sjukhuset leder till att patienter som behöver ligga kvar på sjukhuset i stället placeras i hotellsäng. Argumentet att de patienter som antas bli aktuella för hotellplatserna har lågt vårdbehov, bedömer hon som ohållbart. 

– Hade det handlat om en vanlig hotellplats, skulle den inte behöva bemannas av en undersköterska. Men i detta fall handlar det inte om hotellgäster, utan om patienter.