Widman: »Jag har förlikat mig med beslutet«

Text:

Du var en av de liberaler som ville se en Kristerssonregering i stället för samverkan med Löfven och S. Hur känns det nu?

– Jag har förlikat mig med det beslut som partiet kom fram till. Framför allt var det viktigt med den öppna och transparanta processen. Alla fick framföra sina argument och tala till punkt. Annars hade hela processen blivit mycket svårare.

Vilka fördelar ser du med uppgörelsen?

– Att vi nu får en regering och att uppgörelsen baseras på ett tydligt borgerligt sakpolitiskt innehåll. Att den är offentliggjord betyder också att det blir en bättre uppföljning av innehållet.

Om man nu samarbetar på centrala områden kommer det att »smitta« på annat som inte omfattas i överenskommelsen?

– Jag tror inte det som riksdagen ser ut. Och det kommer att vara mycket kontakter mellan allianspartierna även fortsättningsvis.

På ditt specialområde – försvaret – har man ju redan gjort stora blocköverskridande överenskommelser?

– Ja, mellan M, C och de rödgröna. Där stod vi utanför. Men det är lite ironiskt att S-MP-C och L nu förbundit sig att genomföra det som finns i M-KD-budgeten om försvarsanslagens storlek, det omfattas i dag av sex av åtta partier.

Så det är nästan bara Natomedlemskap som återstår att komma överens om?

– Sverige har glidit mot Nato i 20 års tid, och S med Peter Hultqvist som försvarsminister har inte avvikit från den linjen. Allt det vi kan göra som partnerland är gjort, det enda som egentligen återstår är medlemskap.

Nu är Stefan Löfven vald, men vad förväntar du dig av hans regeringsförklaring?

– Efter den vecka som gick, med diskussionerna om vad han lovat Jonas Sjöstedt, behöver han visa att han lever upp till överenskommelsen. Och man ska komma ihåg att den gäller inte i tre och ett halvt år, den ska omprövas varje år.

Bör Peter Hultqvist finnas kvar på sin post som förvarsminister?

– Ja, enligt min mening är han den bästa socialdemokratiska försvarsminister jag upplevt. Och vi är överens om väldigt mycket.