Hakelius: Skogen behöver vårt engagemang – inte vår hysteri

Text: Johan Hakelius

Toppbild: TT

Toppbild: TT

Det kanske låter märkligt, men ungefär hälften av alla år sedan millennieskiftet har bränderna i den brasilianska regnskogen varit fler och större än i år. Avskogningen i Amazonas har faktiskt kraftigt minskat i hastighet jämfört med för 15 år sedan.

Och innan någon tror att jag påstår att allt är tipp-topp: visst det finns problem. Det finns all anledning att engagera sig i regnskogens bevarande. Men det kan man göra utan att frammana en falsk bild av att apokalypsen står för dörren och att träd snart är ett minne blott.

I den senaste rapporten om tillståndet i världens skogar av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO höjs varningsflaggor för olika hot mot skogen. Men samtidigt kan man läsa sig till att den årliga avskogningen mer än halverats sedan 1990-talet. De senaste fem åren har ungefär 0,08 procent per år av världens skogar avverkats utan att ersättas. Det är för mycket i en värld som antagligen skulle må bättre av en tillväxt av skog, men det är samtidigt ingen katastrofal statistik som vittnar om att domedagen är nära. Det finns andra beräkningar, som tar hjälp den senaste satellittekniken för att uppskatta skogens utbredning i världen. De ger snarast vid handen att andelen mark som täcks av skog har ökat sedan andra sidan millennieskiftet.

Som sagt: det innebär inte att det saknas problem, eller att vi kan luta oss tillbaka och tänka på annat. Men vi behöver inte heller ligga vakna om nätterna och gruva oss över en total katastrof, som faktiskt inte är här.

Den som läser en vanlig tidning i dessa dagar kan knappast undgå att bli förvånad, när den här typen av fakta dyker upp. Det verkar ju råda bred samstämmighet om att allt är på väg att gå – om uttrycket ursäktas – åt skogen. Att ”högerpopulister” som Brasiliens Jair Bolsonaro på några få månader är på god väg att göra jorden obeboelig.

Det är helt enkelt inte sant. Det är däremot en dramatisk och fängslande historia och ett sätt att beskriva världen som stämmer väl överens med de politiska konfliktlinjer som just nu är de dominerande i över stora delar av världen. Det är inget att moralisera över, för så fungerar människan. Men just därför är det ingen dum idé att ta ett steg tillbaka och djupandas ett par gånger, innan man hänger sig åt populär hysteri.

Text: Johan Hakelius

Toppbild: TT