Blunda för riktiga problem är farligt

Text:

Toppbild: Jessica Gow/TT

Toppbild: Jessica Gow/TT

Finns det några egentliga problem?

Frågan kan verka lite märklig ett valår, när varje parti söker problem som passar deras lösningar. Men det är just det: det som efterfrågas är de passande problemen. De som stärker det egna varumärket. Och den jakten på lämpliga problem leder i sin tur till en viss sorts politiska kommentarer: de spelteoretiska.

De politiska analyserna handlar nästan uteslutande om varför ett visst parti tar upp en viss fråga, huruvida det är ett strategiskt och taktiskt bra val och hur valen av problem påverkar möjliga samarbeten efter det stora valet.

Det talas fortfarande en hel del om att det är dumt att snacka så mycket om migrationen.

Politiker klagar ofta över de spelteoretiska utläggningarna, men de är själva upphov till att det blir så. De ger själva sken av att man kan välja ungefär de problem man vill. Det talas till exempel fortfarande en hel del om att det är dumt att snacka så mycket om migrationen, det gynnar bara Sverigedemokraterna.

Som om det egentliga problemet inte fanns. Som om man kunde välja bort att tala om migrationen och konsekvenserna av migrationen om man bara ville.

Det är ett och ett halvt år sedan Mikael Sandström, nu chefekonom på TCO, tidigare statssekreterare och chef för moderaternas samordningskansli, skrev en längre artikel om migrationen i tidskriften Kvartal. Den är fortfarande väl värd att läsa, men för er som har bråttom är det här kärnan:

”Migrationskrisen kommer att sätta ramarna för svensk politik i decennier framöver och förändra samhället permanent. Problemen gäller arbetsmarknad, utbildning och bostadsbyggande, men också kollisioner till följd av skilda kulturella normer och värderingar.”

Det finns egentliga problem. Väljer man bort dem blundar man.

Det här är en mening att minnas när det, med all säkerhet, kommer att klagas på att dagens partiledardebatt handlade för mycket om migration och integration. Att de stora etablerade partierna inte borde spela Sverigedemokraterna i händerna.

Det finns egentliga problem. Väljer man bort dem blundar man. Det är farligt när man går framåt.

Text:

Toppbild: Jessica Gow/TT