En dubbelknut till

Text: Johan Hakelius

Toppbild: TT

Toppbild: TT

I dagens Svenska Dagbladet kommer ungdomarna till tals. Där vädjar Fria Moderata Studentförbundets ordförande Catarina Kärkkäinen till de andra borgerliga ungdoms- och studentförbunden. I Dagens Nyheter är det istället veteranerna som gäller. Fyra socialdemokrater – Lars Anell, Sverker Gustavsson, Anna Hedborg och Carl Tham – ger sin syn på saken. Man kan inte påstå att de vädjar, sådant ligger inte riktigt för Tham och de andra, men de är tydliga med vad de vill.

Det anmärkningsvärda är att ungdomar och veteraner, fria moderater och fria sossar, vill samma sak: en borgerlig regering. Det är först vid en andra läsning som man anar att samma sak kan vara rätt olika.

Den analys de fyra socialdemokraterna gör är klarare än många andra. De ser att majoriteten i riksdagen är klart mot Socialdemokraterna. De inbillar sig inte att Liberalerna och Centern är mittenpartier i någon egentlig politisk mening. De är snarare mer åt ekonomiskt höger än Moderaterna. Men det är sedan det blir lite underligt.

Kärkkäinen räknar upp ett antal politiska reformer som borde ske. Det gäller bland annat arbetsmarknaden och den offentliga sektorn. Tham och de andra räknar istället upp ett antal politiska reformer som inte borde ske. Det gäller bland annat arbetsmarknaden och den offentliga sektorn.

De fyra socialdemokraternas idé, när man ser närmare på den, visar sig gå ut på att alliansen ska bilda regering, men i alla väsentliga avseenden föra en socialdemokratisk politik. Eller åtminstone förbinda sig att inte föra sin egen politik.

Det här landet blir faktiskt bara konstigare och konstigare. Det finns snart ingen som inte slagit dubbelknut på sig själv för att slippa hantera ett valresultat som egentligen inte är så fasligt underligt. Det är som om det finns en föreställning om att Sverige är något helt annat än resten av världen. Att det här valresultatet inte kan vara på riktigt, utan att det bara är ett slags bugg i det perfekta systemet. Att det gäller att hitta en väg förbi misstaget, tills samhällsingenjörerna rättat till det.

Gissa om det kommer att hålla.

Text: Johan Hakelius

Toppbild: TT