Eviga osanningar

Text: Johan Hakelius

Toppbild: TT

Toppbild: TT

Hur mycket man får i pension beror på hur länge man arbetat och hur mycket man tjänat. Har man arbetat lite och tjänat lite får man, förutsatt att vissa regler uppfylls, garantipension. Garantipensionen finansieras via statsbudgeten, vid sidan av det vanliga pensionssystemet.

Redan för ett och ett halvt år sedan presenterade Pensionsmyndigheten en undersökning om hur den stora invandringen kommer att påverka pensionssystemet och särskilt grundskyddet. Svaret var att kostnaderna kommer att fördubblas, från 43 till 86 miljarder, fram till 2060. Det beror på att många av de som kommit till Sverige på sistone kommer från länder med låg utbildningsnivå och sannolikt kommer att få en låg livsinkomst.

Det finns naturligtvis osäkerheter i prognoser av det här slaget, men huvuddragen är alldeles tydliga.

Tanken att ökad invandring skulle vara bra för pensionssystemet i stort har väldigt liten grund. Demografer gör det enkla konstaterandet att även invandrare blir äldre och behöver pension. De förblir inte evigt unga och ständigt arbetande. En positiv inverkan på pensionssystemet tack vare invandring är därför med nödvändighet en övergående sak, om man inte alldeles ska kasta all rimlighet över bord.

Det finns beräkningar på det också, som LO-ekonomen Torbjörn Hållö nyligen påpekat. Nordiska rådet kom i en rapport för tre år sedan fram till att Sverige skulle behöva ta in omkring 40 miljoner invandrare de närmaste 60 åren, för att invandringen skulle göra att försörjningskvoten mellan arbetande och pensionärer bestod på samma nivå som 2015. Pensionsmyndigheten har inga avvikande uppfattningar.

Mitt i detta dyker ”Delegationen för senior arbetskraft” upp, med en rapport av Fredrik Reinfeldt. Hans huvudbudskap är att vi i princip aldrig ska sluta jobba. Och visst ligger det något i det: att undvika att ta ut pensionerna är ett säkert sätt att se till att de inte tar slut. Men han drar dessutom, i diskussionerna kring rapporten, åter fram invandring som en lösning, kanske till och med en förutsättning, för att pensionerna ska kunna hållas på hyfsad nivå.

Reinfeldt har alltså, rent objektivt, välutrett och tveklöst fel. Förutsatt, förstås, att han inte förespråkar en massinvandring på 40 miljoner människor, helst då från länder med hög utbildning och stor arbetsvana. Hur kommer det sig att han ändå påstår det han påstår? Det är ju ingen dumskalle vi har att göra med. Reinfedlt har fått tid och lön för att göra sin utredning, så man kan väl anta att han läst det material som finns i frågan.

Ja, vad ska man svara på det? Kanske att ett säkert tecken på samhällstoppens degeneration är när den nästan undantagslöst väljer att följa en av två vägar: att förklara att oönskade problem inte finns, eller att lösa faktiska problem med önskade lösningar som inte finns.

Text: Johan Hakelius

Toppbild: TT