Huaweistoppet fångar något större

Text:

I förra veckan togs ett tämligen illa draperat presidentbeslut, där alla enkelt kunde dra sin slutsats.

Den 15 maj valde USA:s president Donald Trump med sin exekutiva beslutsmakt att utlysa ett nationellt nödläge. Detta i syfte att hindrar amerikanska företag från att använda informations- och kommunikationsteknik från utländska bolag som kan utgöra en nationell säkerhetsrisk.

Bakgrunden var att amerikanska säkerhetsmyndigheter i många år varnat för risken att produkter från Huawei kan utnyttjas för spionage för de kinesiska myndigheternas räkning. Trumps exekutiva beslut var uppenbart riktat mot Huawei.

Efterverkningarna var genast stora. Amerikanska Google valde att stoppa samarbetet, liksom bland annat japanska teknikjätten Panasonic och brittiska chiptillverkaren Arm. Svenska operatörer är ännu avvaktande; . Googles stopp har nu skjutis upp till augusti.

Utvecklingen kring Huawei fångar något större. Det är att teknikbolag alltid värderats utifrån sin potential, och mycket sällan utifrån risker. Eftersom de sällan behöver ta hänsyn till landsgränser tycks alltid marknaden obegränsad. Värderingar av bolagen utgår bara utifrån deras teknik och vad analytiker ibland kallar för "adresserbar marknad".

Ett tydligt exempel står att finna i Sverige. Börsnoterade Fingerprint Cards meddelade så nyligen som i mars att två Huawei-modeller kommer att lanseras med deras sensorer. Genast drogs snabba slutsatser om att potentialen för deras sensorer är enorm och att världsmarknaden är redo. Två månader senare räckte det med ett enda beslut, så drog mattan undan för Fingerprint. Marknaden reagerade genast och den senaste veckan har Fingerprint-aktien rasat med 18 procent. Från bolagets sida det alltjämt tyst om Huawei.

Text: