Mot elsparkcyklar? Då är du ingen god människa

Allt är numera en fråga om moral. Och den som inte är för elsparkcyklar är förtappad.

Text: Johan Hakelius

Toppbild: TT

Toppbild: TT

Ingen fråga är för liten för brösttoner. Allt handlar till sist om moralisk resning och styrkan att hålla fast vid det rätta och det goda. Elsparkcyklar, till exempel.

Andreas Hatzigeorgiou, VD på Stockholms handelskammare, gjorde en transporthistorisk odyssé på Dagens Nyheters debattsida igår. En gång i tiden gav sig den teknikfientliga pöbeln på de första hästdragna bussarna. Sextio år senare protesterades det vilt mot den första motordrivna bussen i Stockholm. Bilen betraktades med skepsis och tunnelbanan mötte beslutsamt motstånd.

”Vad är teknikmotståndet sprunget ur”, frågar Hatzigeorgiou.

En del rimliga invändningar, men mest ”okunskap och rädsla”. Och dessa svagheter riskerar nu att ställa sig i vägen för de klimatpolitiska målen och kanske rentav för kvinnors fortsatta frigörelse. Inställningen till elsparkcyklar är helt enkelt ett lackmustest på vår ”förändringsbenägenhet och innovationskraft”.

Eller, för att vara lite mer direkt: goda människor är för elsparkcyklar. Bakåtsträvande mörkermän utan fantasi är mot dem.

Det var väl det man visste.

Text: Johan Hakelius

Toppbild: TT