Näste man till rakning

För ett par veckor sedan, när Theresa May stämt träff med Jeremy Corbyn, vände han i dörren. Han var arg över att fel folk kallats till mötet. Nu har en ny inbjudan gått ut, dessutom med tillägget att Labour faktiskt kan få vara med och bestämma över Brexit.

Det skulle kunna vara en lösning. Under normala omständigheter vore det naturligt att i ett låst läge som detta sträcka sig över partigränserna, för att finna en majoritet. Men det här är inte normala omständigheter.

Theresa May leder ett parti som är i långtgående sönderfall. Hennes inbjudan till Jeremy Corbyn tog den interna oenigheten och sönderfallet ett steg längre. Jeremy Corbyn, å sin sida, är i grund och botten en EU-skeptiker. Han leder ett parti där många partiaktiva vill ha en ny folkomröstning, men han har många sympatisörer som röstade för Brexit. Däremellan finns nästan lika många olika ståndpunkter om Brexit i Labour som i Tories.

Oppositionen mot Theresa May och Tories är den starkaste sammanhållande faktorn i Labour. Utan den kommer antagligen motsättningarna om Brexit att blossa upp inom partiet.

Under normala omständigheter vore detta en lösning och den borde ha prövats tidigare. Men det här är inte normala omständigheter och alla som dras in i Brexithärvans mitt tenderar att falla sönder. Nu är det Jeremy Corbyns tur.

Text: