Självklart! Inte.

Ordet »självklart« lämnade arbetsmarknadsminister Ylva Johanssons läppar häromdagen. Men innan meningen blev fullständig hejdade hon sig.

Det var i radions P1 och Johansson uttalade sig om arbetsgivare som vill se utdrag ur belastningsregistret innan de anställer någon. När är det rimligt? Ylva Johansson: »Är du dömd för pedofili ska du självklart inte … i alla fall ska arbetsgivaren veta det, om du ska anställas för att arbeta med barn«.

Ni ser vart hon var på väg. Och så väjde hon.

Ingen kan rimligen tro att Ylva Johansson tycker att pedofiler ska få jobba med barn, bara arbetsgivarna vet om att de är pedofiler. Men det där stoppet mitt i meningen, den där vändningen, handlar om något annat än sakfrågan. Den handlar om att det är tidstypiskt att vara rädd för det självklara. Det som är självklart bygger på normer och auktoriteter. Och normkritik, har vi fått lära oss, är basen för allt framåtskridande. Auktoritetstro är farlig. Säg att något är självklart och du riskerar att brännmärkas av en subkategori med riksförbund. Twitterstormen ligger bara ett ord bort. Säkrast att inte binda sig för något självklart.

Vilket för oss till en annan självklarhet:

Sahlgrenska universitetssjukhuset gick på juldagen i stabsläge, efter ett utbrott av mässlingen. En anställd smittbärare har utsatt ett 50-tal nyfödda för smittan. Det visar sig alltså att det finns personal som arbetar med nyfödda och redan sjuka, men som ändå inte är vaccinerade mot mässling.

Trodde vi inte att vaccinering var en självklarhet bland vårdpersonal? Rent av ett krav? Visst vet vi att det finns folk som inte »tror« på vaccinering. Men det finns säkert folk som inte »tror« på att tvätta händerna heller. Och de bör inte jobba inom vården. Är inte det en självklarhet?

Nja. Chefsläkare Görel Nergelius på Sahlgrenska har också hörts i radio de gångna dagarna. Hon har nogsamt undvikit att uttrycka självklarheten att vårdpersonal bör vara vaccinerad. Det »erbjuds« vaccinering till dem i personalen som inte är vaccinerade. Det vore bra med »nationella riktlinjer« om vaccinering av vårdpersonal. Det har »blivit så här« därför att »man« glömt hur viktig vaccinationen varit i kampen mot allvarliga sjukdomar.

Så kan man uttrycka det. Man kan också uttrycka det en aning mer konkret: att vårdpersonal inte är vaccinerad mot mässlingen beror på att vårdens ansvariga inte krävt det. Det finns ansvariga, inte bara ett »man«. Saker har inte bara »blivit«, de är ett resultat av fattade beslut eller brist på fattade beslut. Problemet är inte en kollektiv, oformlig glömska, utan en alldeles speciell, tydligt lokaliserad glömska: den som gjort att de som är ansvariga för att sjukhus inte blir smitthärdar, glömt det självklara.

Det självklara måste undvikas. Normer ska inte upprätthållas. Auktoritet inte utövas. Allt ska vara lite svävande. Så, till vårdpersonal: vaccinera er gärna. Om ni vill. Måste man fortfarande tvätta händerna om man jobbar i vården? Ja, men det är väl … självklart?

Region Skåne har nu låtit meddela att där kommer de att kräva vaccinering av nyanställda. Leve kontrarevolutionen.

Text:

Toppbild: Lars Pehrson/SvD/TT