Hakelius: Ska vi ta bort dagmammorna för att bekämpa islamisterna?

Text: Johan Hakelius

Toppbild: TT

Toppbild: TT

Det är klart att det inte kan heta ”dagmamma”. Jag kan på sittande rumpa upptäcka åtminstone tre genus- och heteronormativa tankebrott i en sådan titel. Så det fick heta ”pedagogisk omsorg” och så snart namnet var färdigt kom en utredning som föreslog att sådan omsorg utrotas, genom långsam självdöd. I klartext: förbud mot nya dagmammor. Alla barn ska in i offentligfinansierad förskola. Helst från två års ålder, under laghot, för att främja barnens ”frigörelse från klass, kön och familjebakgrund” som ett knappt dussin socialdemokratiska riksdagsledamöter uttrycker saken i pigg jakobinsk anda i en aktuell motion.

Nu, antagligen efter en del opinionsmätande, verkar det inte bli något av utredningsförslaget om att utrota dagmammor. Socialdemokraterna och Miljöpartiet tycker inget alls, för säkerhets skull, men nästan hela resten av det politiska fältet säger nej. Bara Vänsterpartiet står kvar. Och Expressens ledarsida.

Hakelius: Därför borde alla Hongkongkineser få ett svenskt pass

Expressen? Vad handlar det om?

Islamism förstås. Dagmammeverksamhet riskerar att leda till segregation och parallellsamhällen och har dessutom använts av islamister som en behändig inkomstkälla. Därför måste den bort.

Men kanske kan man få ställa en fråga: det är sant att islamister bygger upp starka civila samhällen, som inte står under direkt kontroll av staten. Men det gör många andra också. Ännu fler har gjort det genom svensk historia. Vi har nykterhetsrörelser och frikyrkosamfund. Vi har kooperationer och folkrörelser i allmänhet. Vi har, till och med, arbetarrörelsen, som under en lång period var ett starkt civilsamhälle vid sidan av staten och som bara gradvis växte samman med den.

Att islamistiska civilsamhällen av extrem karaktär inte är något att uppmuntra, tvärtom, är vi alla ense om. Men kräver det att vi förbjuder alla möjligheter att välja civilsamhället framför statsapparaten, till exempel när man ska ordna omsorg för sina barn? Om man som förälder vet med sig att lilla Lisa har det bäst hos tant Gun, måste staten då tvinga föräldern i fråga att avstå från att använda sig av tant Gun, eftersom Sverige annars riskerar att tas över av salafister? Måste vi förbjuda vårt eget civilsamhälle, för att ta kål på islamisternas?

Jag tror inte det. Det vore att slänga ut dagmammorna med badvattnet.

Läs fler inlägg i Johan Hakelius blogg här!

Text: Johan Hakelius

Toppbild: TT