Aktivisterna har övertaget

Den åsiktsdrivna journalistiken är här för att stanna.

Text:

Varför är medierna viktiga? Det brukade vi fråga kunderna när jag var pr- konsult för femton, tjugo år sedan. Även om spörsmålet kan tyckas trivialt hade många svårt att formulera ett svar. Medierna, förklarade vi för klienterna, formar vår uppfattning om hur världen är beskaffad. Och viktigast i den processen är att de väljer ut vad – av allt som sker – som är värt uppmärksamhet.

 Det var sant då, men är det inte riktigt längre. Digitaliseringen har förändrat spelplanen på ett sätt som få kunde föreställa sig vid millennieskiftet. Internet fanns, men inte de smarta mobiler som numera gör oss ständigt uppkopplade. Och så saknades sociala plattformar som Facebook, Twitter och Instagram. Dessa har tagit över en del av mediernas redaktörsfunktion genom algoritmer som väljer vad som är viktigt, intressant eller roligt för oss att känna till, baserat på vad vi gillat tidigare och vad som rekommenderas av vänner och bekanta. Storheter som Donald Trump, Elon Musk och Greta Thunberg behöver inte längre gå via tidningar och tv när de vill få ut ett budskap. De talar direkt till sina miljontals följare, utan filter. Nyhetsredaktionerna är i tilltagande utsträckning tvungna att hålla koll på vad som trendar på nätet och följa upp det. 

Samtidigt är många journalister själva aktiva på nätet och
flera profilerade namn har stora följarskaror. Somliga nöjer sig med att marknadsföra sina egna texter medan andra sprider vidare sådant de finner intressant, ofta med en kommentar som klargör hur innehållet bör tolkas.
Gränsen mellan journalistik och aktivism har blivit fin. Och periodvis – som under metoo-rörelsen,
flyktingkatastrofen eller i klimatbevakningen
när hela redaktioner ryckts med i upphetsningen – är den osynlig. 

Kan utvecklingen brytas? Tveksamt. De sociala medierna med sina algoritmer och sin inter-aktivitet är här för att stanna. Dessutom är åsiktsdriven och kampanjande journalistik lönsam,
se sidan 28. Däremot hoppas jag att det även i fortsättningen ska finnas en nisch för ett nyfiket, förutsättningslöst undersökande och kritiskt granskande magasin som skiljer mellan news and views enligt forn sed.
Hoppas du också det? Fortsätt att läsa Fokus i så fall. <

Text: