Alla skulle väl med?

Text:

Det är klart att det går att förbjuda tiggeri. Liksom med de flesta förbud skulle det förstås innebära en del praktiska problem. Vissa skulle välja att bryta mot förbudet. Men det är sant för alla lagar, utom naturlagar.

Om det är en bra idé eller inte, är en annan fråga.

Den socialdemokratiska testballongen om tiggeriförbud sägs stå i direkt konflikt med allt vad partiet står för. Men den reformistiska arbetarrörelsen handlade från början om disciplinering, modernisering och skötsamhet. Om värdighet genom arbete och om ett välorganiserat samhälle, där ingen tilläts falla ur eller stå vid sidan om. Tiggeri var inget folkhemmet lovade att respektera. Man kan ogilla de auktoritära dragen i den traditionen, men det gör den inte mindre central för socialdemokratin.

Mellan den socialdemokratin och den nya, postmoderna socialdemokratin, växer konflikten. Just som regeringen fått ekonomin på rätt väg. Annie Reuterskiöld rapporterar.

Vad ska man ägna hösten åt? Färglägga i en målarbok för vuxna? Odla köttceller? Skaffa golfbyxor? Eller bygga ett personligt varumärke? Olof Brundins minnesord över Thorbjörn Fälldin gläntar på dörren till en tid när den stabila personligheten var det varumärke som erbjöds. Det är inte så länge sedan.

Det brukar kallas holländska sjukan. Ett plötsligt stort fynd av olja eller gas ger en ekonomisk boom. Men uppsvinget sker bara i just den sektorn, och i dess absoluta närhet. Andra branscher förtvinar.

Holländska sjukan sprider sig vanligen genom stigande växelkurs och sämre exportmöjligheter, men samma fenomen kan ses i mindre skala.

Lotta Dinkelspiel rapporterar från Tärnaby och Hemavan. Den stora flyktingmottagningen där ställer den lokala ekonomin på huvudet. Å ena sidan tjänar hotellföretag miljoner. Å andra sidan har det blivit svårt att räkna hem investeringar i backar, liftar och snökanoner. Det är en boom, men bara för dem som säljer sängplatser. Resten av turistnäringen riskerar att förtvina. Och en dag kommer inte fler flyktingar. 

Är Lars Noréns dagböcker bra litteratur? Nu när del tre kommer besvarar Therese Eriksson frågan som de flesta glömt bort. 

Text: