Allt talar för att Jesus återuppstod

Bästa svaret på gåtan kring Jesus död är att han faktiskt återuppstod.

Text:

Toppbild: Unsplash

Toppbild: Unsplash

De som förnekar att Jesus uppståndelse är en faktisk, historisk händelse brukar förklara den tomma graven med att Jesus anhängare på något sätt överlistade den romerska vaktstyrkan och stal kroppen, för att sedan spinna en myt om uppståndelsen. Det är en förklaring som har biblisk grund. Matteusevangeliets 28:e kapitel berättar om hur tempelprästerskapet – som drivit på Jesus avrättning – mutar vakterna för att ge just denna förklaring, och evangeliet, skrivet bara något decennium efter händelserna, konstaterar att ryktet "sprids än i dag". 

En sann utsaga alltså. 

Ingen kan här förstås "bevisa" något. Det gäller dock för många historiska händelser i antiken. Men ser man närmare på händelserna kring Jesus avrättning och gravläggning, i ljuset av tillgängliga fakta, ter sig faktiskt alternativa förklaringar faktamässigt mer osannolika. 

De skriftliga källor och ögonvittnesskildringar som finns till Jesus uppståndelse överträffar med råge dem som finns till andra händelser i antiken. Att de i dag ingår i Nya Testamentet brukar anses diskvalificera dem. Det är emellertid ett ovetenskapligt förhållningssätt till källor som funnits i cirkulation i nära 400 år, innan kyrkan sammanställt dem och mycket annat till det vi i dag känner som Bibeln. Dessutom daterar de sitt ursprung till en tidpunkt mycket nära den som skildras, i de flesta fall bara mellan 20 och 40 år, vilket inom historisk forskning är något som förstärker trovärdigheten. Som jämförelse dateras källorna till berättelserna om Alexander den Stores död till hela 400 år efter händelsen.  

Sett till tekniska kriterier kan källorna till Jesus uppståndelse alltså betraktas ha god tillförlitlighet, just som historiska återgivelser, oaktat var de i dag går att finna. Därifrån kan man analysera andra förklaringar till varför den grav där en stendöd person lagts, tre dagar senare var tom (skildrat också av icke-kristna historieskrivare under antiken).  

En typ av förklaringar rör, som sagt, gravplundring av något slag. Det förutsätter att en beväpnad romersk vaktstyrka skulle kunna övermannas eller luras. Men ingen av de judiska grupper som slogs med vapen mot den romerska ockupationsmakten stödde Jesus, som ju förkunnade en annan typ av befrielse än en politisk. Och Jesus lärjungar utmärktes inte för sin beväpning eller goda stridsträning, fiskare som de var. Professionella gravplundrare kanske – men varför skulle de ha tagit med sig liket och lämnat kvar de dyrbara linnetygerna? 

En annan typ av förklaring försöker hävda att Jesus var skendöd. Det måste avskrivas som mycket osannolikt, för att inte säga omöjligt, givet villkoren vid romerska avrättningar. Bland annat straffades en soldat själv med döden om en dödsdömd undkom. Det låg alltså i bödlarnas intresse att säkerställa att döden inträffade vilket skedde med de metoder som beskrivs i både evangelierna och andra källor. Skulle Jesus ändå mot alla odds inte varit helt död, kvarstår ändå frågan om hur en halvt död, svårt torterad person kunnat ta sig ur graven på egen hand och, återigen, övermannat eller grundlurat den beväpnade vaktstyrkan. 

Vanligast i dag är tron på att samtliga ögonvittnen, enligt källorna flera hundra personer, skulle ha upplevt en hallucination. Bortsett från att detta inte förklarar den tomma graven är det oförenlig med psykologisk vetenskap som säger att hallucinationer är individuella och kortvariga. Den amerikanska, ateistiska psykiatrikern Roberta Waters har konstaterat att sannolikheten för att många personer under en tid av 40 dagar skulle ha exakt samma hallucination rent statistiskt är lägre än för att någon skulle uppstå från döden. 

Ibland sägs också att allt var en konspiration från apostlarna. Mot det reser förnuftet invändningen att det är en märklig konspiration som får konspiratörerna att lämna allt och riskera sina liv genom att offentligt börja berätta, vilket slutar med martyrdöden för alla utom en (som dog i fångenskap). Konspirationer syftar alltid till personlig vinst. Här förlorade de bara. Få människor skulle också vara beredda på att gå i döden för sanningshalten i en myt eller saga, som till exempel att "Star Wars" verkligen har hänt.  

Mycket talar alltså för att lärjungarna bevittnade en helt omskakande upplevelse – en persons uppståndelse från döden – vilken fått dem att styra om alla prioriteringar, till och med de mest grundläggande. Jesus kroppsliga uppståndelse, miraklernas mirakel, framstår alltså som en plausibel förklaring till den tomma gravens gåta, den där Påskdagsmorgonen för nu nära 2000 år sedan. 

***

Läs även: Glad påskmodernism?

Text:

Toppbild: Unsplash