Ännu är inte god journalistik utrotad

Riktiga nyheter kommer inte flygande rakt in i munnen. Journalistik är ett hantverk – men det har blivit alltmer sällsynt.

Text:

Toppbild: Unsplash

Toppbild: Unsplash

Det var mest en slump att jag blev journalist. Under studierna i ekonomi var min fantasi inte vildare än att jag utgick från att min bana skulle börja som kamrer någonstans, för att avrundas framåt 2030 med titeln Ekonomichef på en liten skylt på kontorsdörren. 

När jag ändå hamnade på en nyhetsredaktion hade jag en ganska vag – och skulle det visa sig felaktig – bild av hur det gick till på en sådan. En föreställning om att nyheter kom dalande från himlen som ett stilla snöfall. Journalisternas jobb var att fånga in de intressantaste kristallerna och visa upp dem för en hänförd publik. Det tog bara några dagar att väckas ur villfarelsen. Det mesta som kom från företag och myndigheter ur faxen – jo, vi hade sådana då – eller via nyhetsbyråerna var ren skit. Meningslösa "rapporter", partsinlagor, skryt eller oförblommerad reklam. 

Nej, riktiga nyheter kommer inte flygande rakt in i munnen. Journalistik är ett hantverk. Ett grannlaga arbete som brukar börja med att någon på redaktionen ställer en nyfiken fråga, som ibland – men långt ifrån oftast – är initierad av ett tips. Därefter vidtar research, reportern läser in sig, pratar med experter, källor och dem som omskrivs. I idealfallet, alltså. 

Dessvärre har alltför mycket av det som nyhetsredaktionerna sprider vidare fiskats upp ur det jolmiga flöde som beskrevs ovan. Man har sett ett pressmeddelande och möjligen ringt till kontaktpersonen, annars bara kopierat texten. Den låga ambitionsnivån kan bero på små resurser, lättja, talanglöshet eller allt i förening. I bästa fall blir skadan ringa, i värsta fall tecknar medierna en skev bild av verkligheten som inte överensstämmer med hur människor – läsare, tittare, lyssnare – uppfattar den.

Så har alltför ofta varit fallet med rapporteringen om brottsutvecklingen i Sverige. Som man kan läsa i Fokus har kriminologer med "68-skägg och slitna manchesterkavajer i samarbete med slappa journalister" länge hävdat att den inte är särskilt allvarlig – somliga brott ökar, andra minskar. 

Men den som likt Fokus sätter sig in i saken kan i stället visa att utvecklingen är alarmerande.

God journalistik är inte utrotad. Bara alltmer sällsynt.

Text:

Toppbild: Unsplash