Är det aningslöshet eller simpel dumhet?

Aningslöshet. Godtrogenhet. Tillit. Naivitiet. Snällism. Fast jag börjar undra om inte ett annat ord speglar tillståndet i Sverige ännu bättre. Vad sägs om dumhet?

Text:

Toppbild: Skärmdump från SVT Play / Agenda

Toppbild: Skärmdump från SVT Play / Agenda

Finns det något begrepp som sammanfattar orsakerna till Det Svenska Tillståndet bättre än ”aningslöshet”? Kanske mest målande (om än oavsiktligt) fångat av dåvarande statsminister Stefan Löfven i Agenda hösten 2019 med de bevingade orden: ”Vi såg det inte komma.” Därefter i det snarlika och återkommande mantrat från politiker och myndighetschefer: ”Vi har varit naiva.” Några månader efter Löfvens framträdande i SVT tillträdde jag som Fokus chefredaktör. Under de fyra år som följt har vi belyst så många olika aspekter av denna allt genomsyrande aningslöshet att jag för länge sedan tappat räkningen. 

Förra veckan handlade det exempelvis om att Allmänna arvsfonden har delat ut pengar till kriminella och annat löst folk så godtroget att Riksrevisionen anser att fonden bör läggas ned. Och i detta nummer beskriver Henrik Sjögren hur mängder av människor från utomeuropeiska länder som kommer till Sverige för att studera antingen börjar arbeta i stället för att plugga, eller helt enkelt går upp i rök. Av en grupp studenter från Pakistan som Nationella Operativa Avdelningen inom Polisen granskade var det bara en tredjedel som fortsatte studierna efter ett år. Resten var hyfsat jämnt fördelad mellan sådana som arbetade och sådana som ”försvunnit”. Varken lärosätena själva eller Migrationsverket verkar nämnvärt intresserade av vart de sistnämnda har tagit vägen. 

Ett annat exempel på samma tema kan hämtas från Sofie Löwenmarks krönika. I den berättas om en rapport från Myndigheten för stöd till trossamfund. Utan att spoila för mycket kan jag avslöja att en församling med det olycksbådande namnet Ryska ortodoxa Moskvapatriarkatet förekommer liksom ett samfund med starka band till Eritreas brutala regim. Löwenmark avslutar sin text med omdömet ”häpnadsväckande naivt”. 

Aningslöshet. Godtrogenhet. Tillit. Naivitiet. Snällism. Kärt barn har många namn. Fast jag börjar undra om inte ett annat ord speglar tillståndet i riket ännu bättre. Vad sägs om dumhet? 

***

Text:

Toppbild: Skärmdump från SVT Play / Agenda