Banker är som alla andra företag – till sist går de omkull

Skillnaden är att när en bank går omkull blir braket så mycket större. 

Text:

Varje gång en bank kraschar nagelfar pressen dess inre liv. Inte sällan berättas då om giriga direktörer med höga löner och feta bonusar, extravagant representation samt huvudlös utlåning till skakiga företag och märkliga projekt. Att kollapsen var en olycka som väntade på att hända kunde var och en inse – eller borde i alla fall ha insett – långt tidigare. Ett rätt typiskt exempel är den schweiziska jätten Credit Suisse som tvångsomhändertogs av konkurrenten UBS i helgen

Amerikanska Silicon Valley Bank, SVB, som också kapsejsade nyligen, passar dock inte riktigt i mallen. En intressant dissektion i Financial Times ådagalägger en kultur väsensskild från den rövarmentalitet som annars härskar i finansvärlden. SVB, en nischbank inriktad på Kaliforniens tech-industri, anammade nämligen kundkretsens liberala livsstil och värderingar. När traditionella banker beordrade tillbaka sina anställda till kontoret efter pandemin behöll SVB en avspänd jobba-var-du-vill-policy. Vd:n Greg Becker arbetade periodvis från Hawaii medan andra höga chefer kunde sitta i Washington, Florida eller New York.  

En av grundpelarna i bankens värdegrund var "empati" och en anställd vittnar om hur det varje vecka anordnades föreläsningar i sociala frågor och om hur man undviker att "utsätta sina medarbetare för mikroaggresioner". Kort sagt: SVB var "woke" (för en definition av begreppet och dess inflytande över samtidens storstadsbor och lantisar rekommenderas Blanche Sandes underhållande och insiktsfulla text.  

Dagarna efter SVB-konkursen fanns det gott om högerspöken på sociala medier som skadeglatt menade avsaknaden av robusta strukturer och gammaldags bankkamrerer förklarade kollapsen. Jag är inte säker på att det stämmer. Ovan nämnda Credit Suisse hade 167 år på nacken och var precis så konservativ och traditionstyngd som man föreställer sig att en schweizisk bank är, ändå gick det åt skogen. Båda bankerna har helt enkelt gjort dåliga affärer, om än av olika sort, och mest av allt föll de offer för ett nytt ränteläge som de var oförberedda på. 

I själva verket är banker som alla andra företag; förr eller senare får de en inkompetent ledning – woke eller ej – och då fallerar de. Skillnaden är att när en bank går omkull blir braket så mycket större.

Text: