Därför är domedagen alltid nära i medierna

Medias dragning åt elände beror inte bara på att vi journalister är svartsynta, utan lika mycket på att ni läsare också är det.

Text:

Toppbild: Unsplash

Toppbild: Unsplash

Plocka upp en slumpmässigt vald tidning en slumpmässigt vald dag. Sannolikheten är stor att du får idel dystra besked. I tisdags, till exempel, toppade Dagens Nyheter med humörsänket "Myndighet maktlös när elbolag vill höja avgifterna". Intill fanns rubriker som berättade om upptrappat våld i Pakistan, att glesbygden riskerar att tappa arbetstillfällen samt att Postnord behöver ännu fler dagar på sig för att leverera brev. Dessutom puffades för en uppfordrande text i kulturdelen med budskapet att hemarbetet måste fördelas mer rättvist mellan könen. 

Nåväl, medias dragning åt elände beror inte bara på att vi journalister är svartsynta utan lika mycket på att ni läsare också är det. Redan på savannen, då det inte fanns så många tidningar men desto fler hungriga rovdjur, programmerades hjärnan att uppmärksamma hot framför möjligheter. Dåliga nyheter sålde bättre än goda redan på den tiden och så är det alltjämt. 

Ett problem som följer av detta är att media lätt sprider uppfattningen att världen var bättre förr. På vissa områden – som polisens brottsbekämpning – var den naturligtvis det, men inte på alla.  

Under sjuttiotalet, då jag växte upp, fick vi lära oss att mängder av hot svävade över mänskligheten, men tre överskuggade de andra; kärnvapenkrig mellan supermakterna, att oljan skulle ta slut samt överbefolkning med global hungersnöd och massvält som följd.  

Vad gäller de två första är det väl inte för sent än, men åtminstone beträffande befolkningskrisen verkar hotet avvärjt. Nyligen blev vi åtta miljarder jordbor, dubbelt så många som för femtio år sedan. Samtidigt är både andelen och antalet människor som lever i absolut fattigdom väsentligt lägre idag jämfört med då. 

Trots evidensen är alarmisterna igång igen och vevar om att nu är det fullt, planeten kan inte härbärgera fler. Till och med gamle Paul Ehrlich, som skrev Befolkningsexplosionen när det begav sig har dammats av. Hans tankar luftas åter friskt, inte minst av honom själv.  

Ja, dåliga nyheter säljer bättre än goda, som sagt, och domedagen är alltid nära. Men domedagsprofeterna är ännu närmare.

Text:

Toppbild: Unsplash