Det duger inte att skylla på lagen, Migrationsverket

Offentliganställda har en skyldighet att påpeka missförhållanden och begära ändringar av lagarna eller rådande regelverk när dessa inte fungerar.

Text:

Toppbild: TT

Toppbild: TT

Krigsförbrytare och folkmördare som ställs inför en tribunal brukar bygga sitt försvar på någon variant av temat "jag lydde bara order". Inga jämförelser i övrigt, men offentliganställda här i landet har ett motsvarande retoriskt trollspö som de viftar besvärjande med närhelst de själva eller deras organisation kritiseras; de lydde bara lagen. Och den ger inget utrymme för att fatta andra beslut eller agera annorlunda än de har gjort. Befattningshavaren vill alltså handla gott och rättrådigt, men hindras av omständigheter bortom sin kontroll. För det mesta slutar ärendet där, även om det händer att en nitisk journalist ställer ansvarig politiker till svars. Varpå beskedet nästan undantagslöst blir att "reglerna behöver ses över".  

I vintras granskade Fokus reporter Henrik Sjögren Migrationsverket. Han fann förbluffande brister avseende bland annat hur uppehållstillstånd beslutas, säkerheten, nepotism samt språkförbistring i organisationen. Denna vecka har Henrik tittat närmare på myndighetens "förvar", alltså de anläggningar där människor som ska utvisas sitter i väntan på att beslutet ska verkställas. Även här blir man minst sagt bekymrad över vad som framkommer. Förvaren är överfulla och släpper ut betydligt fler på gatan än vad som utvisas. Vid årsskiftet var antalet efterlysta med utvisningsbeslut drygt 9000. Anställda vittnar om kaosartade förhållanden på förvaren.   

Och när Fokus frågar myndighetens presschef om det är lämpligt att släppa människor med utvisningsbeslut vind för våg blir svaret "så ser lagstiftningen ut". Ja, det gör den säkert. Och tjänstemännen lyder förstås bara order. 

Men offentliganställda har en skyldighet att påpeka missförhållanden för sina chefer, politikerna, och begära ändringar av lagarna eller rådande regelverk när dessa inte är ändamålsenliga. Så har Migrationsverket självt gjort sent om sider när det gäller säkerhetsprövning av förvarens personal (en hemställan om att få göra sådan ligger hos regeringen). 

Att ständigt gömma sig bakom lagens långa arm duger helt enkelt inte.

***

Text:

Toppbild: TT