Efter oss syndafloden

Så här förväntas valresultatet bli enligt de sammanvägda opinionsundersökningarna:

40–20–40

Ge och ta några procentenheter åt olika håll. Det är denna sifferserie som gör valet på söndag så svårt.

Under alla omständigheter väntas ett parlamentariskt kaos under kortare eller längre tid. Trots beundransvärda ansträngningar i morgontidningarna att lyfta fram och beskriva sakfrågor, trots klassiska granskningar i kvällspressen och trots kunniga, sakinriktade och skarpa partiledarutfrågningar i SVT hamnar ändå det politiska läggspelet om vem som ska regera med vem i topp i många diskussioner och funderingar.

Den för Sverige nya framväxten av ett populistiskt extremhögerblock i politiken gör det svårt att förutse hur de sakpolitiska lösningarna kommer att se ut efter valet. Varje parti lägger fram sina egna förslag, alltmer generösa ju närmare valdagen vi kommer. Men vad är genomförbart, vad har en majoritet bakom sig?

Det är viktigt att konstatera att 8 av 10 ledamöter i den kommande riksdagen inte är Sverigedemokrater, med reservation för den ganska stora grupp moderater som gärna ser ett samarbete högerut. Men väldigt många medborgare är genuint oroade över demokratins framtid. SVT-programmet Uppdrag gransknings skildring nyligen av den nya ultrahögern skrämmer till eftertanke. Öppet fascistiska och rasistiska personer, nätverk och organisationer strävar efter att normalisera sin extremism, och de hymlar inte med att de ser Sverigedemokraterna som en spjutspets för att förverkliga detta.

En annan viktig dokumentär har tyvärr inte premiär förrän efter valet, men den skildrar samma sak. »Mannen som lekte med elden« fångar Millennium-författaren Stieg Larssons envetna och långa kamp mot just fascism, rasism och högerextremism. Han landade ofta i en granskning av Sverigedemokraterna, och var i tidskriften Expo tidig med att dokumentera fascismen och rasismen i framväxten av det som nu är på väg att bli ett av riksdagens största partier. Tidningarna Expressen och Expo har i samverkan nu inför valet visat på trådarna in i dagens förhållanden.

Vardagen kommer snabbt att göra sig påmind efter valet. Det är en rad stora, strukturella problem som måste hanteras, och som kommer att kräva blocköverskridande lösningar.

Professor Torsten Persson pekar i en intervju i DN (30/8) på några av dessa frågor:

– Bostäder, skatter, pensioner, infrastruktur och försvar.

Lika viktigt är klimathotet, som är på allvar och som kommer att kräva en stor samhällsomdaning och internationellt samarbete. Integrationen måste också hanteras bättre. Stora grupper nyanlända har svårt att komma in på arbetsmarknad, utbildning eller bostäder. Klassklyftorna växer.

Vi ser hotet av ett handelskrig från en oberäknelig amerikansk president med kopplingar till samma extremhöger som hotar Sverige och Europa.

Personalbristen inom vård, skola och rättsväsende är akut. Det saknas hundratusentals utbildade lärare, poliser, sjukvårdspersonal och vårdare inom hemtjänst och äldrevård. Bristerna och behoven har varit kända i åratal, men alltför lite har hänt.

Minst var tredje kommun står inför stora ekonomiska och strukturella problem. Många kommuner är för små för att klara sina uppgifter, och hela den kommunala och regionala organiseringen av samhället är föråldrad.

Vilken regering det än blir kommer att stå inför väldiga uppgifter. Detta samtidigt som fascisterna marscherar på gatorna och högerextremism och rasism börjar normaliseras. Detta är en bild i mörka färger som påminner om att valrörelsen inte bjudit på några svar om hur de stora hoten, hindren, utmaningarna, möjligheterna och problemen samlat ska hanteras. Vi står inför en bister vardag efter valrörelsens larm.

Samtidigt ska vi inte glömma professor Hans Roslings ord och siffror om att världen trots allt blivit bättre och bättre.

Viktigast av allt:

Gå och rösta!

Läs fler av Erik Fichtelius krönikor här.

Text: