En sosse av den gamla stammen

Jag tror att Sverige skulle bli ett bättre land om vi hade fler makthavare som Boel Godner.

Text:

Toppbild: Jezzica Sunmo

Toppbild: Jezzica Sunmo

Första gången jag hörde talas om Boel Godner var för tre, fyra år sen genom Sveriges Radios försorg. Jag blev genast imponerad. Det socialdemokratiska kommunalrådet i Södertälje hade resolut tagit itu med den omfattande välfärdsbrottsligheten i staden. Delvis handlade det om enkla ting som att mottagare av försörjningsstöd var tvungna att infinna sig personligen för att få sina pengar. Detta sparade avsevärda belopp åt kommunen genom att en del bidragstagare helt enkelt aldrig dök upp, somliga existerade förmodligen inte ens i verkligheten. Men det handlade också om ett djupt och målmedvetet detektivarbete där kommunens tjänstemän granskade intyg och journaler, kollade upp huruvida angivna folkbokföringsadresser stämde et cetera. 

Några år tidigare hade jag skrivit en större artikel om just välfärdsbrott här i Fokus och förundrats över den nonchalans och det ointresse som de skenande problemen möttes av från ansvariga myndigheter och politiker. Där konstaterades också att den nit som samhället uppvisar när det driver in skatter från medborgarna, bara motsvaras av den naivitet med vilken det sedan betalar ut samma pengar genom välfärdssystemen. Men Boel Godner verkade vara av annat virke. En sosse av den gamla stammen som ännu mindes och värdesatte även första ledet i partiets klassiska slogan: Gör din plikt, kräv din rätt!  

Nå, Fokus Nina Solomin har nu träffat och samtalat med Godner vid flera tillfällen sedan i våras och tecknar hennes porträtt. Fram träder bilden av en arbetsam människa med integritet som inte duckar för ansvar. Sverige skulle behöva fler makthavare med de egenskaperna. 

Vad vi däremot inte behöver fler av, utan färre, är utländska medborgare som är dömda till fängelse och utvisning, men som ändå är kvar här. Det finns över 700 stycken sådana, varav en är den våldtäksman som orsakade en proteststorm mot JK, när hon tillerkände honom 840 000 kronor i skadestånd 2021, sedan HD funnit att han suttit för länge i fängelse. Efter frigivningen och i väntan på utvisning har mannen dessutom dömts för nya brott. Godtrogenheten är sannerligen också kvar i riket. 

***

Läs även: Sverige åt sossarna!

Text:

Toppbild: Jezzica Sunmo