EU:s problem är allas problem

Efter terrordådet i Bryssel blev det mer klart än någonsin att EU dras med samma problem med att verkställa utvisningar som vi på hemmaplan.

Text:

Toppbild: TT

Toppbild: TT

När jag tillträdde den här tjänsten i mars 2020 höll pandemin på att slå klorna i världen. Efter att ha ägnat en del tid åt permitteringar, sparpaket och att ställa om till digitala möten påbörjade vi arbetet med ny strategi för Fokus. Det blev ett rätt tjockt dokument som sammanfattades i en handfull kommersiella mål samt en redaktionell vision. 

Jag ska inte trötta er med dem, men långt in den där mappen fanns ett resonemang om att Sverige inte alltid fungerar optimalt. Och i många fall inte ens adekvat. Vi satte därför som ambition att undersöka och beskriva hur landet i bred bemärkelse – politiken, myndigheterna, offentlig sektor, näringslivet, kommunerna, föreningslivet et cetera – sköts. Allt i akt och mening att göra Sverige och världen mer begripliga för er läsare. Och någon gång emellanåt kanske också bidra till att göra dem lite bättre. 

Nåväl, ett aguiastall blir väl aldrig färdigstädat men vi har i alla fall inlett projektet. Under de gånga tre åren har Fokus granskat allt från Strålsäkerhetsmyndigheten och skolan över olika aspekter av vården vidare till försvaret, polisen, energipolitiken och nyindustrialiseringen av Norrland. Med mera. Vi har också riktat sökljuset mot migrationspolitiken i några granskningar, bland annat hur utvisningar av personer som av ett eller annat skäl inte får vistas här i riket hanteras. 

Men kanske har vi varit för närsynta. Jennifer Wegerup beskriver hur Abdesalem Lassoued – terroristen som mördade två svenska fotbollsfans i Belgien förra veckan – under tolv år reste runt i Europa på flykt undan ett långt fängelsestraff i hemlandet Tunisien. Redan 2016 fick italiensk underrättelsetjänst upp ögonen för att han umgicks i radikala islamistiska miljöer och en domstol bestämde att han skulle deporteras, fast då avvek han. Ett nytt sådant beslut fattades av belgisk domstol 2021, men till ingen nytta. Ärendet föll i glömska.  

Samma problem där som här, med andra ord. Så när vi nu gör en ny strategi för Fokus måste vi kanske spänna bågen högre och inkludera EU i det vi ska hålla ögonen på. Då bör vi ha att göra i åtminstone tre år till. 

***

Text:

Toppbild: TT