Hakelius: Disney varnar för »otidsenliga skildringar« för att runda problemet

Text:

Toppbild: TT

Toppbild: TT

Bibelpassagen där den unge David slår ihjäl 200 filistéer och skänker deras förhudar till kung Saul som brudgåva för Mikal hör inte till de mer lästa på svenska högmässor. Filistéerna verkar dessutom vara utdöda, men kan man inte bli upprörd å deras vägnar?

Historien är ett farligt land, fyllt av obehagliga värderingar och oreformerade gärningsmän. Den är egentligen värre än våra nuvarande diktaturer, terrorsekter och vita, cis-sexuella, medelålders män. I teorin kan vår tids förövare ångra sig, inse sin stora skuld och omvandla sig till klimatneutrala trans-veganer. Men historien är hopplöst förlorad. Till och med världens mäktigaste bolag tvingas brottas med det.

Disney har startat en streamingtjänst. Bolaget sitter på ett enormt bibliotek av klassiska filmer. Första dagen anslöt sig mer än 10 miljoner prenumeranter. Disney gladde sig förstås. Men bolagets direktörer var också nervösa.

Det finns kråkor i »Dumbo« som är karikatyrer på svarta. Det finns indianer med fjäderskrud i »Peter Pan«. Och så vidare.

Disney har försökt lösa problemet med en varningstext: »Det här programmet presenteras som det ursprungligen var. Det kan innehålla otidsenliga skildringar.«

Men räcker det verkligen?

Psyche Williams-Forson, chef för American studies på University of Maryland, är en av flera som inte tycker det. Disney, menar hon, »måste fullfölja genom att göra ett mer robust uttalande om att det här var fel och att de här skildringarna var felaktiga.«

Det räcker helt enkelt inte med att varna för det som döljer sig i historien. Det måste ges ett otvetydigt fördömande också, så att ingen tittare riskerar att tänka fel.

Så hur ska vi egentligen göra med Samuelsboken? Tänk om någon läsare inte förstår att förhudsinsamling medelst mord, utan samtycke, är gravt otidsenligt?

Dags för ny bibelöversättning, igen.

Johan Hakelius

Text:

Toppbild: TT