Striden för att återerövra livet efter Corona är snart här

Text:

Toppbild: TT

Toppbild: TT

Det måste finnas ett enklare sätt. I modernt språkbruk: mer ”transparent”.

En utvikning: transparent betyder genomskinlig. Förr i tiden var det inte en merit att det man gjorde var genomskinligt. Det innebar att alla kunde se igenom de vackra ord man använde och skåda de verkliga, oftast låga, motiven. Nu för tiden betyder transparent, så vitt jag begriper, att allt är så genomskinligt att det inte längre finns något kvar att nagelfara. Alla ytor där något kan fästa är ersatta med luft. Kvar finns ... ja, vadå?

Ingenting. Och det anses bra. Men tillbaka till ämnet. Det måste finnas ett enklare, mer transparent sätt än det här hattandet med rekommendationer, besöksstopp, spritstopp och allt vad det nu är. Kunde man inte till exempel bara förbjuda och skuldbelägga allt som är det minsta njutbart eller roligt? Allt som har någon som helst potential att fylla livet med mening?

Jodå, covid är farligt. Man kan dö. Men se er omkring.

Hakelius: Vår tids största synd är lättjan

Alla politiska beslut uppmuntrar vissa och gör andra bedrövade. Alla beslut gynnar vissa beteenden och missgynnar andra. Det gäller inte bara småföretagare, eller arbetslinjer, eller fortsatta studier, eller vad det nu är som vi brukar tala om. Det gäller på alla plan. Varje beslut. Så vilka människor uppmuntras och vilka beteenden gynnas av den här covidpolitiken?

Folk som ogillar uteliv. Folk som inte tycker om att man dricker. Folk som ogillar resor. Folk som vill att man håller generationer åtskilda. Folk som gillar att tala om för andra hur de ska leva. Folk som vill uppfostra vuxna människor. Folk som tycker det är rimligt att ange dem som inte följer reglerna. Folk som nojar så snart de blir snuviga. Folk som älskar att göra som de blir tillsagda.
Narcissister. Moralister. Nykterister. Klimataktivister. Hypokondriker. Ryggradslösa. Lättledda. Angivare. Kommissarier.

Där har ni en lista över vilka egenskaper och grupper, vid sidan av folkhälsan, som stärks av den här politiken mot corona.

Det kommer att bli dyrt.

Hakelius: Vår sista sunda julvärd

Det talas redan om »vårdskulder« och andra uppskjutna åtaganden som vi förr eller senare måste ta hand om. Och den som tror att staten kan trycka ut hundratals miljarder, utan att någon — läs du — kommer att få betala, är antingen naiv eller anhängare av den senaste modeidén bland särskilt förslagna vänsterintellektuella. Att Riksbanken av- skaffat räntan och låter tryckpressarna gå är också något som kommer att resultera i fakturor i framtiden.

Men det där är bara den gamla vanliga logistiken och nationalekonomin, låt vara i megaloman omfattning. Det vi verkligen har anledning att vara rädda för är vilka vi uppmuntrar. Hela denna koalition av de allra värsta elementen i befolkningen, som under de här månaderna med all rätt känt sig som herrar på täppan. Den historiska erfarenheten är att den som når toppen ogärna lämnar den. I det avseendet, som i många andra, är problemet med Donald Trump inte att han är omänsklig, utan att han är mänsklig in absurdum. Och varför skulle vi räkna med att alla dessa kommissarier och moralister, angivare och misantroper, frivilligt kliver ner när covid lagt sig? Varför skulle de stillsamt återvända till de mörka källarhål, som de borde vara förpassade till?

Det kommer att bli ett hårt arbete att slå tillbaka dem som fått samhället till skänks under de här månaderna. Puritaner och fanatiker, som för det mesta hålls under kontroll i samhällets utkanter, har bjudits in att ta plats i dess mitt. De har fått sätta tonen och läsa lagen. Det är klart att de vill fortsätta.

Covid är farligt. Man kan dö. Det vill man inte göra i onödan. Men det är rätt viktigt att komma ihåg att man vill leva också. Så gör er redo redan nu. Striden för att återerövra livet är snart här.

Läs fler inlägg i Johan Hakelius blogg här!

Text:

Toppbild: TT