Har wokeismen gjort USA:s unga till judehatare?

Vi måste göra upp med ideologin som fått fäste på universiteten.

Text:

Toppbild: AP

Toppbild: AP

Det blev en skräll i USA. Och en ögonöppnare för många. Rektorerna för tre amerikanska toppuniversitet, Harvard, MIT och Pennsylvania, kunde under en utfrågning i kongressen häromveckan inte svara rakt på frågan om huruvida uppmaning till folkmord på judar bröt mot lärosätenas uppförandekod. De senaste åren har i synnerhet USA:s elituniversitet anammat en ideologi som utgår ifrån att samhället är genomsyrat av strukturell rasism. Enligt den bär alla vita på en skuld och det är rasistiskt att fråga varifrån någon kommer, liksom det är ett brott att använda fel pronomen på en person eller att uttala vissa förbjudna ord. 

Detta är en argumenterande text. Alla åsikter är skribentens egna.

Mot bakgrund av denna hyperkänsliga kultur som förstorar upp "mikroaggressioner" och hävdar att "silence is violence", torde frågan om huruvida det är okej att vid universiteten uppmana till folkmord på en minoritet vara enkel att svara på. Men det var den alltså inte i kongressen. Den visade sig tvärtom vara jättesvår att svara på. Den oinskränkta yttrandefriheten hölls fram som en helig princip – samma yttrandefrihet som de senaste åren fått stå tillbaka inom den amerikanska akademin så att ingen på campus ska behöva utsättas för en obekväm åsikt. De tre rektorerna svarade i kongressen att frågan huruvida det var emot universitetets uppförandekod att uppmana till folkmord på judar handlade om kontext. 

En av dem förtydligade att det var ett brott mot uppförandekoden om det ledde till fysiska trakasserier, med andra ord om man faktiskt inledde ett folkmord på judiska studenter. Man kan knappast tänka sig en bättre blixtbelysning på de raskritiska idéer som är förknippade med teoretiker som Robin DiAngelo och Ibram X Kendi. När allt sorteras in i förtryckare och offer, vit och svart, mäktig och maktlös, hamnar judarna i kategorin mäktig vit förtryckare. 

Dessa ideologiska övertygelser har hunnit inympats i åtskilliga årskullar av studenter. Samma unga människor, får man förmoda, som sticker ut i amerikanska opinionsundersökningar som mer fientligt inställda till Israel och judar än äldre generationer. Enligt en undersökning som Economist nyligen lät YouGov göra tycker 28 procent av amerikanerna under 30 år att judar har för mycket makt i Amerika, jämfört med 16 procent i hela befolkningen. Tjugo procent i samma grupp unga anser att Förintelsen är en myt. Och i en färsk undersökning från Harvard Harris ansåg 67 procent i gruppen 18–24 år att "judarna som klass är förtryckare och ska behandlas som förtryckare", också i detta fall i kontrast till vad äldre årgångar amerikaner anser. Något markant är det som skiljer generationerna åt. Och en skillnad är, som den senare undersökningen antyder, att de raskritiska teorierna eller wokeideologin har marscherat genom institutionerna under 2000-talet.

I en dokumentär om Evergreen college av den australiske filmaren Michael Nayna skildras hur biologiprofessorn Bret Weinstein motsatte sig den rasideologiska totalitarism som han såg utvecklas på campus för flera år sedan. Det autentiska filmmaterialet ger en inblick i hur ytterst bisarr situationen blev. I en anda som påminner om kulturrevolutionen läxade studenterna upp och trakasserade skolans personal. Beklämmande men illustrativt är också att rektorn opportunistiskt hukade sig och försökte blidka aktivisterna genom att ta deras parti. 

Om inte USA kommer till rätta med sina universitet och andra institutioner som anammat wokeideologin som uppmuntrar till hat och rentav våld mot vita så kallade förtryckare ligger landet risigt till. Judarna är bara kanariefågeln. 

***

Text:

Toppbild: AP