Hur mår du –  på riktigt?

Text:

Jag tänker på en frågeställning av det absolut enklaste slaget; hur mår du? Fullt med så mycket bråddjup och samtidigt toppat med så mycket yta. Enkelt att avfärda med ett lättsamt »bra«. Har däremot tolkats på olika sätt beroende på hur människan genom generationer faktiskt känt efter på olika sätt.

Den forne smeden från gruvan vid Dannemora tänkte säkert på händer, knän och rygg innan han svarade.

I dag är frågan mer komplex, och i takt med att vi tillåts känna efter mer och tillåts erkänna att det inte alltid står rätt till har frågan blivit mer ödesmättad. Svaret är inte alls lika lätt att fiska upp.

Fokus reporter Mats Holm är utbildad i psykologi och bor i Göteborg. Han tillbringar halva tiden på Västkusten och halva tiden i Stockholm. Praktiskt.

Hans reportage om den svenska psykiatrin inleds i Almedalen 2014. På scenen står dåvarande socialförsäkringsminister Ulf Kristersson som välmående strålar samtidigt som han krasst kan konstatera att fler personer sjukskrivs för psykisk ohälsa än för fysiska åkommor.

Det är färre onda ryggar, händer och knän än det är depressioner, panik-ångest och anorexia.

Ändå har vi en sjukvård med en logik rustad för att först och främst hjälpa till med fysiska skador.

Är det så enkelt att vi ska anställa fler och fler psykologer till vårdcentralerna?

Länge var psykisk ohälsa tabu. Något som skymde det såpadoftande folkhemmet och sopades undan på kliniker. Nu är vi åtminstone framme vid att vi pratar mer otvunget om psykisk ohälsa. Återstår att se hur vi ska anpassa vården efter läget.

Är det så enkelt att vi ska anställa fler och fler psykologer till vårdcentralerna så att primärvården snabbt kan göra en mer effektiv första insats?

Den digitala pop up-vården är än så länge i sin linda – kanske kommer den kunna erbjuda hjälp?

I nästa nummer av Fokus presenteras vår årliga rankning »Bäst att bo«. Den görs av Handelshögskolan i Jönköping och återger åtminstone hur många läkare det finns per capita i varje kommun. Klart är att vi får olika vård beroende på var vi bor i landet.

Och det kanske mest naturliga att avsluta med: Hur mår just du?

Eller som vänner emellan: Hur mår du på riktigt?

Text: