Kan kvinnor ha penis?

Borgerliga regeringen kan inom kort införa en extrem syn på kön i Sverige.

Text:

Toppbild: Unsplash

Toppbild: Unsplash

Hur är det möjligt att alla ena dagen kan veta vad en snippa är, men andra dagen inte vet vad en kvinna är?

"En dom som äventyrar tilliten" har många sagt om Hovrätten för västra Sveriges dom i fallet med mannen som åtalats för våldtäkt mot en 10-årig flicka. Domen innebar att mannen frias för att domarna hade svårt att förstå vad ordet snippa betyder. Fallet illustrerar hur viktigt språket är för hur vi tolkar omvärlden och har mobiliserat ett stort antal människor som på sociala medier visar att de vet vad en snippa är – kvinnans könsorgan.  

Detta är en argumenterande text. Alla åsikter är skribentens egna.

Men vad som är självklart ena dagen, är kontroversiellt nästa. Ett exempel är att en statlig utredning, som fått i uppdrag att ta fram förslag till en könsneutral och inkluderande reglering om föräldraskap, har föreslagit att orden "mor" och "moderskap" ska raderas i föräldrabalken. Ett annat exempel är förslaget till ny könstillhörighetslag som väntas presenteras inom kort. Med lagen införs en juridisk fiktion, som innebär att män enklare kan bli kvinnor, för att de identifierar sig som sådana, eller att kvinnor kan bli män, just för att de känner sig som sådana.

Hur går detta ihop? Vad gör det med verkligheten vi lever i om en man till exempel kan vara lesbisk? Vad händer – och vad betyder det, om orden påstår att en man kan vara en kvinna?

En effekt är att när en biologisk man kan säga att han är en kvinna, blir "penis" namnet på ett kvinnligt könsorgan. Det är följden av sådan lagstiftning.

Händelserna i Skottland nyligen illustrerar detta. En man som våldtagit två kvinnor började att identifiera sig som en kvinna först när han blev åtalad. Under rättegången behövde han tilltalas som "hon" och domaren refererade till "hennes penis". Skottlands (avgående) försteminister Nicola Sturgeon, som länge anklagats för att ha drivit en aktivistisk agenda för hbtqi-politiken, kunde heller inte svara på om våldtäktsmannen var en kvinna.

Nicola Sturgeon, och även RFSL, RFSU och Miljöpartiet i Sverige, anser att könet sitter i hjärnan och är skilt från den biologiska kroppen. Var Liberalerna tänker att könet sitter, är inte lika tydligt, de debatterar inte öppet i frågan, men också de verkar för denna lagstiftning. Kvinnor ska acceptera att mäns könsorgan definieras som kvinnors. Ja, det låter snurrigt, men så blir det när var och ens känsla ska råda, och lagfästas, i stället för den materiella och biologiska verkligheten.

Den nya synen på kön där alla anses ha en inre upplevelse av kön, en könsidentitet, som är viktigare än biologiskt kön, påverkar visserligen mest påtagligt kvinnors rättigheter. Få kvinnor vill ha män med penis i omklädningsrummet. Men frågan är mycket större. Könsideologin påverkar även vårt språk och hur vi uppfattar verkligheten. Denna radikala syn på kön, som inte bygger på verklighet och fakta, utan är just en ideologi, är numera vedertagen i våra institutioner och ändrar definitionen av kön. Den börjar redan få långtgående konsekvenser för hela samhället.  

"Du kan inte avkräva av omvärlden att se världen så som du ser den" säger utbildningsministern Mats Persson, (L) apropå cancelkultur och identitetspolitik. (SvD 2/3). Lägg därtill jämställdhetsministern Paulina Brandberg (L) som uttryckt att hon "brinner för allas mänskliga rättigheter", så borde vi som inte vill ha en lag där definitionen av kön bygger på en subjektiv upplevelse, och som förenklar juridiskt könsbyte, kunna känna oss trygga.

Men i stället verkar Liberalerna för en ny könstillhörighetslagstiftning som grundar sig på en känsla, och som innebär en total relativisering av verkligheten. En syn på kön präglad av ideologi, är precis lika farlig som en akademi präglad av ideologi. Och de mänskliga rättigheterna gäller alla – även flickor och kvinnor.

Att en politisk debatt har uteblivit beror sannolikt på att stödet för att denna syn ska tillämpas i lagstiftning och i vårt samhälle, är litet bland allmänheten. Men det är en debatt som våra politiker måste våga ta.

En jurist av rang, som vår jämställdhetsminister är, borde också vara intresserad att det noga utreds vad könsidentitet faktiskt är, innan det införs i en lagtext. Har alla en könsidentitet? Vad betyder det? Hur får man det? Är det bestående?  

Annars riskerar vi nog i framtiden att än mindre än i dag, veta vad en snippa är. Eller vem som kan ha en och vem som inte kan det.

Tanja Olsson Blandy är fil.dr i statsvetenskap. Hon sitter i styrelsen för Sveriges Kvinnoorganisationer (SKO).

***

Text:

Toppbild: Unsplash