Låt dem vara, Löfven!

För 13 år sedan beslutade s-kongressen i Västerås att alla anställda ska ha rätt till heltid, med möjlighet till deltid. Fem regeringsår senare hade ingenting hänt. Trots upprepade löften om lagstiftning.

I juni för två år sedan lovade partisekreterare Carin Jämtin att de sossestyrda kommunerna och landstingen skulle ta sitt ansvar. För tyngdens skull var artikeln i SvD också undertecknad av en som hade med saken att göra – Lars Dahlberg, den ytterligt anonyme ordföranden för socialdemokraternas arbetsgivarnätverk. Senast vid årsskiftet 2013/14 ska alla röda kommuner och landsting erbjuda heltid till alla som nyanställs, hette det.

Så har det förstås inte blivit. Några kommuner, också borgerliga, säger att de har infört rätt till heltid. I praktiken är det si och så med saken. Men nu jävlar ska det bli ändring. I alla fall om vi väljer att lita på vad Stefan Löfven sa i lördagsintervjun i Ekot den 10 maj.

»Jag levererar något bättre än en lag. Jag levererar ett kollektivavtal«, sa Löfven och bedyrade att heltidsrätten också ska gälla alla anställda, gamla som nya i kommuner och landsting. Helt enkelt »dem som vill ha« heltid.

Stefan Löfven kandiderar inte för att bli borgarråd i Stockholm. Han siktar på att bli statsminister. Inget fel i det. Men då är det farligt att lova vad andra ska göra, nämligen kommunal- och landstingsråden.

Nu är dessvärre inte Löfven ensam i rikspolitiken med att uttala sig om saker kommunpolitiker rår över. Miljöpartiet lovar högre lärarlöner. Regeringen ger bidrag till kommuner och friskolor som inrättar förstelärare, motsvarande 17 000 heltidstjänster. Nästan alla söker. Men inte Munkfors. I SVT motiverade ordföranden för kultur- och utbildningsförvaltningen, Anette Felixson (s), beslutet med att det bir orättvist, 5 000 kronor mer i månaden till några när »alla våra lärare är kompetenta«. Det påståendet kan diskuteras, andelen nior som är behöriga till gymnasiet är lägre än rikssnittet och mer än var tredje saknar betyg i något ämne. När Felixson något senare talade med Lärarnas tidning var den ideologiska argumentationen borta, problemet var i stället att det inte gick att hitta bra vikarier när förstelärarna utvecklar verksamheten.

Vare därmed hur som helst. Men i grund och botten är det sunt att varje kommun bedömer vad som passar lokalt i stället för att låta sig styras av ministrar med omnipotensproblem. I fallet med förstelärarna har det varit svårt att stå emot, staten tar hela lönekostnaden. Men desto oftare handlar det om att lägga mycket tid på att söka statsbidragsslattar för att kompetensutveckla personal om våld i nära relationer, utbilda personal i den sociala barn- och ungdomsvården, för att inventera tillgänglighet i hyres- och bostadsrätter, rapportera till Palliativregistret och Senior alert … Det är närmast ett under att det inte finns statsbidrag för utbildning i att söka statsbidrag.

När rikspolitiker ständigt har synpunkter på vad kommunpolitiker ska göra uppstår svårigheter. Medborgarna begriper inte vem de ska utkräva ansvar av. Och det leder till demokratisk resignation.

Därför bör Stefan Löfven tänka om vad det gäller rätt till heltidsanställning i kommuner och landsting. Låt var kommun pula med det efter eget skön, viljan att få upp sysselsättningsgraden finns men förhållandena varierar. Annars är det lätt hänt att offentlig sektor sätter mer fokus på personalvillkor än på tjänsterna de ska ge medborgarna. Sverige har varit där förr och bör inte dit igen. Dessutom visar erfarenheten från flera av de kommuner som försöker minska deltidsjobben att det ger upphov till missnöje. Det blir delade turer (även om Löfven försäkrar att sådana inte ska finnas). Annars blir det mer helg- och kvällsjobb, inte poppis, eller placering i personalpool en dag i veckan för att ersätta de vikarier och timmisar som tas bort. Följden har blivit att anställda »frivilligt« gått ner på deltid för att slippa obekväma pass, arbetsuppgifter de inte kan eller långa resor för att göra inhopp. Denna form av »rätt till heltid« väcker vrede. Och drabbar till exempel äldre genom att personalgenomströmningen blir ännu större, som om det inte var illa nog.

Om Stefan Löfven vill leverera personalpolitik finns en hel del att göra inom staten. Där har 23,5 procent av de anställda visstidskontrakt. Högsta andelen på arbetsmarknaden. Till och med den kommunala kakan är tryggare.

För övrigt är ordet välfärdsarbetare en styggelse. Låt oss hoppas att detta var sista gången du såg det i tryck.

Text: