Agnes Wold: Det blev mässlingsutbrott i Minnesota efter vaccinskeptikerns besök

Text:

Den här krönikan publicerades första gången i mars 2018. 

Göteborg har nyligen haft ett mässlingsutbrott med totalt 28 fall. Det startade med en person som smittats utomlands och uppsökte en vårdcentral. Där kände man inte igen mässlingssymtomen utan skickade patienten vidare till akuten där hen fick korrekt diagnos och vård.

Mässlingen är oerhört smittsamt – viruset sprids via små droppar i utandningsluften, som kan sväva i luften länge och sprida sig via ventilationen till angränsande rum. Alla som suttit i samma väntrum som den sjuke, och all inblandad vårdpersonal fick spåras upp. Om några av dessa blivit smittade, måste deras kontakter i sin tur spåras upp, och så vidare. Enormt mycket arbete lades ner för att hålla utbrottet i schack och hindra spridning till ovaccinerade barn. Eller till personer med immunbrist som inte kan vaccineras, eftersom MPR-vaccinet (mässling-påssjuka-röda hund) innehåller levande virus som kan göra dem svårt sjuka.

Vår höga vaccinationstäckning i Sverige – 97 procent tar sina två sprutor – gör att inga epidemier kan uppstå, bara smärre utbrott. Det beror på fenomenet »flockimmunitet« som fungerar så här: Vaccinet är 99 procent effektivt, så om 96 procent av befolkningen är vaccinerad blir 95 procent immuna. En mässlingssjuk individ kommer då att i snitt bara smitta var tjugonde person som hen träffar (5 procent). Denna person kommer i sin tur bara att smitta var tjugonde person hen träffar och sjukdomen dör ganska snart ut.

Skulle 98 procent vara immuna (99 procents vaccinationstäckning) är bara var femtionde person mottaglig och en mässlingssjuk måste träffa 50 personer för att smitta en. Ju högre vaccinationstäckning, desto mindre utbrott. På 1960-talet, före vaccinet, hade vi regelbundna epidemier med 30 000–40 000 insjuknade. I länder som Frankrike, Italien, Grekland och Rumänien med sämre vaccinationstäckning än Sverige grasserar nu mässlingsepidemier med dödsfall.

I Sverige avstår väldigt få från att vaccinera sina barn. Ett undantag är antroposoferna, som i enlighet med sin andlige fader Steiners teser, anser att det är bra för barns andliga mognad att genomgå febersjukdomar. Därför har Järna, antroposofernas centrum, härjats av mässling.

Andra har förvillats av en forskningsfuskare. Den engelske magtarmläkaren Andrew Wakefield och hans kollegor publicerade 1998 en artikel i den ansedda medicintidskriften The Lancet. Den beskrev tolv barn med magtarmproblem och svåra beteendestörningar (nio med autism, en med psykos och två med hjärninflammation). Läkarna tyckte sig se inflammation i tarmslemhinnan och lanserade syndromet »autistisk enterokolit«. Och påstod: »Enligt föräldrarna sammanföll debuten av beteendesymtomen med MPR-vaccination hos åtta av barnen, med mässlingsinfektion hos ett barn och med öroninflammation hos ett barn.«

Artikeln orsakade en skräll och inspirerade många att undersöka frågan – snart kunde man visa att autism inte har något samband med mässlingsvaccination. Och genom enträget arbete av journalisten Brian Deer  pulveriserades Lancet-artikeln. Hos de flesta barnen fanns varken tarminflammation eller något klart tidssamband mellan vaccinationen och debut av psykiska problem. Wakefield visade sig ha fått 5 miljoner kronor av en advokat som ämnade stämma vaccintillverkare. Föräldrarna var rekryterade av advokaten eller av en anti-vaccinorganisation.

Till råga på allt sökte Wakefield själv patent för ett eget bisarrt mässlingsvaccin, ett filtrat av celler som exponerats för mässlingsvirus och påstods innehålla en faktor som skulle kunna överföra immuniteten. Denna faktor kunde enkelt mångfaldigas genom att sprutas in på dräktiga getter (!), vars mjölk sedan skulle innehålla mängder av faktorn. Wakefield fråntogs sin läkarlegitimation och efter tolv år drog Lancet äntligen tillbaka artikeln. Men då hade vaccinviljan rasat i Storbritannien och mässlingen, som varit i princip försvunnen, kommit tillbaka.

Wakefield bor nu i USA och åker runt och föreläser. Gärna för somaliska invandrare vars barn tycks ha ökad benägenhet för autism. Minnesota med en somalisk befolkning om 32 000 fick besök av Wakefield, varefter vaccinviljan störtdök och ett stort mässlingsutbrott kom som ett brev på posten. I Rinkeby och Tensta har många somaliska föräldrar avstått från att vaccinera sina barn med ett smärre mässlingsutbrott förra året som följd. »Oron har kommit genom rykten om forskning som sprider sig på nätet«, berättade en företrädare för Somaliska riksförbundet, enligt DN. Att Wakefield varken är läkare eller forskare längre framgår tyvärr inte alltid på nätet.

Text: