Våra psyken avslöjar sig i våra telefoner

Text:

Toppbild: TT

Toppbild: TT

De ivriga uttalar sig överallt.

»Vi vill inte ha ett läge där människor är vaccinerade men där det inte finns vaccinpass, men så ser det ut i dag, det laggar hos regeringen och i EU«, sa Stefan Westerberg, chefsekonom på Stockholms handelskammare, i Svenska Dagbladet den 13 april.

» Man tappar pulsen i städerna«, sa han också.

Samma dag fick vi veta att två personer från Norge försökt ta sig in över gränsen vid Svinesund. Med falska vaccinationsintyg.

Bara några veckor tidigare gav regeringen Myndigheten för digital förvaltning – den kallas Digg –  i uppdrag att »projektleda ett arbete med en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för vaccinationsintyg«.

Folkhälsomyndigheten och E-hälsomyndigheten fick order om att samordna med WHO och EU.

Brådskan med att avkräva oss en deklaration om kroppslig välmåga förebådar förstås kravet på redovisning också av den själsliga. Hela vårt väsen, säger forskarna, finns förborgat i vår fika.  I aprilnumret av Monitor of Psychology berättar man hur våra psyken avslöjar sig i våra telefoner. Slutsatser av vad studenter svarat i enkäter har blivit algoritmer som snabbt levererar diagnoser: Skriver du sms med mer än 50 ord, många av dem långa? Då är du »öppen«, »villig att pröva nya saker«. Kollar du ofta väderappen? Då reser du nog mycket och är välorganiserad. Har du oregelbundna vanor, tar många steg en dag, stillasittande nästa, inga samtal eller mess alls på flera dagar? Depressionssignal. Till och med självmordsvarning på den.

Ominöst påpekar forskarna att psykologer inte kunnat drömma om ett bättre redskap för att blicka in människors inre än dessa telefoner som registrerar våra rörelser, hjärtslag och ord dygnet runt. De manar till besinning.

Men vi vet ju att det är de ivrigas tidevarv.

Text:

Toppbild: TT