Överbeskyddar vi våra barn?

Både i skolan och inom sporten gör man allt för att ta bort det som andas tävlan och konkurrens.

Text:

Toppbild: TT

Toppbild: TT

Under ett besök i Philadelphia i våras satt jag och läste vid en bardisk. Grannen lutade sig fram på amerikaners vis och sa: ”Du läser Jonathan Haidt, ser jag. Jag känner honom.” Boken hade jag just fått i gåva och visste inget om innehållet eller författaren. Min nye vän upplyste om att Haidt är en socialpsykolog som intresserar sig för moralfrågor och hur vi förhåller oss till varandra i samhället. ”Fast vi umgås inte längre”, fortsatte bargästen. ”Han har blivit alldeles för konservativ för mig.” Omdömet ökade såklart mitt intresse för skriften. Vad kunde rimligen dölja sig för tankar i den som var så toxiskt reaktionära att den gjorde gamla kompisar till ovänner? 

The Coddling of the American Mind, börjar med en redogörelse för hur amerikanska föräldrar har blivit besatta av att skydda sina barn från alla typer av obehag och faror, allt från allergener till hårda ytor i lekmiljön ska rensas bort. Därefter avhandlas hur amerikanska universitet har förvandlats till madrasserade celler för intellektet genom trigger warningssafe spaces och att lärare som uttrycker något som någon på minsta sätt uppfattar som kränkande sparkas. Eller att externa föreläsare, som misstänks för att inte kunna hålla sig till mittlinjen i åsiktskorridoren, antingen får sin inbjudan återkallad eller hindras att tala, ibland med våld. Haidt – och medförfattaren Greg Lukianoff – resonerar också kring att barn i USA mår allt sämre mentalt, trots att de aldrig har varit så skyddade från obehag. Samt vilken roll sociala medier spelar i den processen. 

I Fokus undersöker Erik Hörstadius de här frågorna ur ett svenskt perspektiv. Den inleds med nyheten (för mig i alla fall) att barn under 13 år här i landet inte längre får räkna antalet mål i sina fotbollsmatcher. Sedan påvisas hur skolan gör sitt bästa för att eliminera allt som andas tävlan och konkurrens, bland annat genom att tona ned faktakunskaper och i stället betona grupparbeten och yvigt resonerande.  

Sverige och USA är ytterst olika samhällen, men på åtminstone en punkt är vi lika: även här ökar den psykiska ohälsan bland unga snabbt. Vad beror det på? Är de överbeskyddade? 

***

Text:

Toppbild: TT