Pojkar diskrimineras inte

Text:

Varför har pojkar sämre betyg än flickor? Dummare är de inte, säger varje undersökning, så det måste handla om något annat.

Kanske är betyg duktigare på att mäta flickors resultat än pojkars? Det gäller i så fall alla sorters betyg, relativa som absoluta, siffror som bokstäver, omdömen som kvartssamtal. Om så är fallet, kan man då kalla gossarna diskriminerade? Kanske prioriterar de andra verksamheter, som fotbollen och datorspelen, klottrar på väggarna, snattar i Konsum?

Kanske läser gossarna helt enkelt inte sina läxor? Nej, det kan man utgå från att de inte gör. Varför inte? Det finns ett enkelt svar. Ingen pojke vill framstå som plugghäst.Det intressanta med veckans rön är alltså inte att pojkar har sämre betyg än flickor.

Det intressanta är att statistiken är densamma som på sjuttiotalet. Även på sjuttiotalet var det ballare att meka med sin Zündapp, och glida fram på den runt korvkiosken, än att bli misstänkt för att böja tyska verb om kvällarna. Nördar och blek­fisar som trots allt satsade på den lärda banan fick ta skeden i vacker hand, och skjuta upp behovstillfredsställelsen. De snyggaste tjejerna kunde det aldrig bli tal om.Inte heller för tjejer var plugghästens och glasögonormens position avundsvärd, men den var inte stigmatiserande på samma sätt som för killarna.

Vad mäter betygen? Vare sig man är förespråkare eller motståndare till betyg vet man att betyg till viss del mäter anpassningsförmåga. Flickor beskrivs ofta som lydigare, fogligare och mer anpassningsvilliga än pojkar. Medan killar är självständigare, mer kreativa och livligare. Sant eller inte – det är en annan historia.Betygen mäter framgång i klassrummet, anpassning eller ej. Men betygen mäter inte längre framgång i sig. Till några få prestigeutbildningar är toppbetyg nödvändiga, till andra kvalificerade utbildningar, som till exempel civilingenjör och gymnasielärare, krävs inte alls några toppbetyg, eftersom söktrycket har minskat drastiskt.

Och hur går det för gossarna med de sämre betygen? Inte heller där har det skett någon förändring sedan sjuttiotalet. Statistiskt sett har pojkarna lägre betyg, men bättre jobb och högre lön. Inget har hänt. Det är detta som är det intressanta, och en hård nöt för forskarna att knäcka.

Borde man kanske rentav följa några radikala skolforskares förslag och avskaffa betygen och avskaffa läxläsning? Ja, det finns forskare som anser att läxläsning är direkt skadligt för barnen, och socialt orättvist, eftersom långt ifrån alla barn får uppmuntran i studierna hemifrån. En spridd missuppfattning är att invandrade föräldrar inte bryr sig om hur det går för barnen i skolan. Tvärtom, det är de som verkligen bryr sig om betygen. Även en mamma som inte kan läsa vill att hennes dotter ska ha bra betyg, kanske särskilt den mamman. Också den invandrarmamma med egna akademiska meriter vill förmedla dem till sin dotter. Är det några som toppar betygsligan är det tjejer från Iran och Somalia.Gossar från skånska arbetarhem och medelklassfamiljer sitter däremot inte hemma och pluggar extra om kvällarna. Enligt en dramatisk artikel i Dagens Nyheter för ett par år sedan tyckte en massa pappor i Sjöbo att läxor var tjejgrejer. Dåliga betyg gav inte skånska föräldrar gråa hår.

Det intressanta är att både Sjöbopapporna och de iranska mammorna har rätt. Men skolsystemet, och dess stödtrupper, måste välja sida och försvara betygen.

Att pojkar har lägre betyg än flickor framställs som ett problem. Att pojkar är livligare, pratigare och mer kreativa framställs aldrig som ett problem. Bekymret är snarare på flickornas sida, att de sitter tysta och inte tar för sig tillräckligt.Kanske borde man i stället se betygen som en framgång, genom att de ger tystare och fogligare flickor en chans att hävda sig? En chans som de aldrig skulle få om de radikala skolforskarnas dröm om en läx- och betygsfri skola slog igenom?

Betygen i sig är inte intelligenta. Betyget kan inte skilja på en slö gosse eller en talangfull kille som använder livet och skoltiden smartare än till att böja tyska verb.Men betygens intelligens räcker i alla fall till att skilja en ambitiös flicka från en nonchalant kille. Och den ambitösa tjejen är än så länge mer beroende av höga betyg för att få en bra start i livet. Hon kan inte lita på att bli vald av killmaffian, på egna meriter.

***
För övrigt bör vi slå vakt om det långa svenska sommarlovet! Beväpna er med syrenbuketter och blågula fanor, och slå tillbaka alla lömska attacker från dem som vill korta sommarlovet. Både lärare och elever förtjänar att ha det kvar.

Text: