Räta på ryggen och lycka till!

Regeringen Kristersson kommer att få mycket skit. Nyckeln är att behålla självförtroendet och inte låta motståndarna definiera er.

Text:

Toppbild: Jonas Ekströmer / TT

Toppbild: Jonas Ekströmer / TT

Det kommer att storma, det kommer att skrockas, ni kommer att granskas och ifrågasättas som ingen regering före er. Allt som kan misstolkas kommer att få astronomiska proportioner, vartenda ord och formulering nagelfaras med osedvanlig precision – alltid utifrån utgångspunkten att ni vill splittra, polarisera och göra livet surt för minoriteter och ”vanligt folk”. 

Ni kommer att anklagas för att inte vara liberala nog, inte liberala på rätt sätt, ibland kanske till och med för att ni är alldeles för liberala – inte sällan av personer som aldrig själva röstat på ett liberalt parti. I varenda mening kommer det med illa dold avsky framhållas att ni är konservativa – och alla därmed antas förstå hur fult och skamligt detta är. Ja, bortsett från alla andra, långt grövre, epitet som kommer att slungas mot er resten av tiden. 

Ju bättre det går, desto elakare och orättvisare kommer motståndet och påhoppen att vara. Men sjunk aldrig till motståndarens nivå – inget irriterar mer än utebliven respons och därmed möjlighet till upptrappning. Minns i stället Michelle Obamas bevingade ord: When they go low, we go high

Förbered er på att ifrågasättandet av er legitimitet (mer än av den faktiska politiken) kommer att fortgå, ty ingen socialdemokrat med självbevarelsedrift kommer att om fyra år gå till val på mildare straff för gängkriminella, att göra det mer lönsamt för arbetsföra människor att gå på bidrag än att göra rätt för sig, att grova brottslingar utan svenskt medborgarskap till vilket pris som helst ska få stanna i Sverige. 

Fokusera på målet om ett tryggare, friare Sverige som ger alla människor skyldigheter, rättigheter och möjligheter – oavsett hur hårt åtgångna ni blir. Ge inte upp idén om ett Sverige där det centrala inte är varifrån en människa kommer, utan vart hon är på väg. Ett Sverige som premierar ansträngning, flit och företagsamhet. Ett meritokratiskt Sverige och därmed ett mer rättvist Sverige. Stå upp för principerna och visionerna om att förändring är såväl nödvändig som möjlig – även om det kommer att kosta pengar och ta tid. 

Omge er med människor som ifrågasätter för att de vill er och Sverige väl, fortsätt idéutveckla och håll ett högt reformtempo, akta er för den sekterism som lätt uppstår när kritiken – eller berömmet – blir alltför överväldigande. Självgodhet straffar sig alltid till sist. Premiera mod och lyhördhet, våga vara där det skaver, i den verklighet som medborgarna andas varje dag. Försök förstå, utan att alltid värdera.

Förändring förutsätter makt, den som saknar makt kan enbart tala om förändring. Men låt inte rädslan för att förlora makten bli viktigare än principerna eller de förändringar som makten syftar till att förverkliga. Då riskerar reformviljan att urvattnas och förvaltandet av redan vunna segrar förhöjas till norm. 

Att bygga långsiktig lojalitet för en politisk inriktning, det som Socialdemokraterna historiskt varit världsbäst på, förutsätter förmåga att sätta sakfrågorna i ett större sammanhang, att utforma en politik som grundar sig i värderingar som står sig oavsett tidsanda och politisk opportunism. Idéutveckling tar tid men är den bästa investeringen mot framtida principlöshet. 

Våga medge intressekonflikter, resonera kring de vägval som Sverige står inför på kort och lång sikt. Politik är att våga, vilja och framför allt välja – och därigenom välja bort. Det skapar ilska men är priset man betalar för sin handlingskraft.

Bryt upp, skiljs åt, låt väljarna ånyo höras om det inte fungerar eller blir som det var tänkt. Det är ingen katastrof, inget misslyckande, utan en del av en välfungerande och vital demokrati. Att ni kommit så här långt är en seger i sig för Sverige.

Men viktigast av allt: glöm inte att det aldrig är motståndaren som definierar vilka ni är, vad ni gör eller varför ni gör det. Det privilegiet ska ni hantera varsamt.

Räta på ryggen och lycka till!

Text:

Toppbild: Jonas Ekströmer / TT