Sluta dalta med dagens ungdomar

Det behövs tydligare krav och normer från vuxenvärlden.

Text:

Toppbild: Unsplash

Toppbild: Unsplash

Någon gång i barndomen – kanske femårsåldern – hotade mormor med att skicka mig till en uppfostringsanstalt om jag inte skärpte mig. Hon sa det förstås på skoj och jag blev inte orolig, utan mer nyfiken på vad som kunde tänkas hända på ett ställe med ett så märkvärdigt namn. Jag fick dock inte veta mycket mer än att det var till sådana som vanartiga barn sändes för att det skulle bli folk av dem.  

Uppfostringsanstalter hade hur som helst bytt namn till ungdomsvårdsskolor långt tidigare och efter 1982 kallas de särskilda ungdomshem. I dag finns 25 sådana i landet med totalt runt 700 vårdplatser och de drivs av Statens Institutionsstyrelse, SiS, varför den gängse benämningen är SiS-hem. 

Henrik Sjögren ger en beklämmande inblick i hur det kan gå till på sådana. Under förra året inträffade 848 rymningar och fritagningar från Sis-hemmen. Det är mer än två per dag i snitt, men SiS verkar snarast tycka att det är en framgång, eftersom antalet var nästan 2000 under rekordåret 2015. De intagna har tämligen stora frihetsgrader och får bland annat göra utflykter för att gå på bio eller shoppa, och det är inte sällan vid sådana de avviker eller fritas. Personalen är då instruerad att inte sätta sig till motvärn eller använda våld utan försöka tala ynglingen till rätta. 

Tidigare i somras träffade jag en tidigare yrkeskriminell som arbetar med att hjälpa andra olycksbröder och –systrar upp på den smala vägen. Han hade en uppväxt som nog är rätt typisk i de kretsarna. Där fanns missbruk, elände och få förebilder och han tillbringade flera perioder på SiS-hem. Det han framför allt saknade var tydliga krav och normer från vuxenvärlden samt någon som tog honom i örat, både bildligt och bokstavligt, när han inte levererade. Han är i dag en varm förespråkare för ordning och reda i skolan – ”disciplin” var ordet han använde – från första början. Det asociala beteendet märks tidigt och om det fångas upp då är det mycket lättare att åtgärda, sa han. Den svenska ungdomsvården, menade han vidare, präglas fortfarande av stor godtrogenhet, även om det blir bättre. Och så efterlyste han ett ”slut på daltandet”.  

Där hade han fått medhåll från mormor, det kan jag lova. 

***

Text:

Toppbild: Unsplash