Starkare än våldet

För ett par veckor sedan flyttade Fokus från sina lokaler på Wallingatan, ett stenkast från Drottninggatan. Där hade tidningen suttit sedan sin start, för elva år sedan. Många på redaktionen gick varje dag längs Drottninggatan, just den väg som en lastbil under fredagseftermiddagen plöjde.

Vi vet sen fredag eftermiddag ännu mycket lite om vad som ligger bakom det som hänt. De flesta av oss förutsätter, på goda grunder, att det rör sig om ett terrordåd kopplat till radikal islamism. Liknande dåd på andra håll – främst Nice, Berlin och London – har haft en sådan bakgrund. Men vi vet under tidig fredagkväll inget fast och säkert. Timmarna efter dådet fylldes medierna av rykten om skottlossningar och gripanden. Några av uppgifterna hann till och med bekräftas innan de dementerades.

Allt detta är en del av terrorismens mål. Tanken är att vi ska känna oss otrygga och förvirrade. Terroristerna vill upplösa tilliten i samhället – för tillit är deras främsta fiende. Deras groteska våldsutövning är tänkt att fungera som ett slags jujutsu: med minsta möjliga insats vill de vända vår egen kraft emot oss och få oss att fälla oss själva.

Det finns mycket lite som tyder på att de kommer att lyckas. Inte i Storbritannien. Inte i USA. Inte i Tyskland. Inte i Frankrike. Och inte i Sverige. Det finns faror och risker att hantera. Men de handlar mestadels om att hålla våra egna huvuden kalla.

Det kommer att finnas mycket att tala om när vi fått större klarhet i det som skett. Med säkerhet kommer det att finnas slutsatser att dra om polisarbete, om hemvändande våldsverkare och kanske – om de aningar vi har visar sig stämma – om hur vi hanterar våldsam, radikal islamism. Men låt oss aldrig glömma att demokratiska samhällen, med många maktcentra och självständiga medborgare, är robusta konstruktioner. Det är den sanningen terroristerna aldrig förstått. De ser vår öppenhet och vår frihet som svaghet. Öppenheten och friheten är i själva verket vår styrka.

Text: