Staten ger bidrag till sin egen undergång

Den enda fråga man ställer sig är väl egentligen hur den här sorgliga cirkusen kan fortgå år efter år. Varningar har sannerligen inte saknats.

Text:

Toppbild: Unsplash

Toppbild: Unsplash

Skribenten och debattören Hanne Kjöller pekade i Handbok för fifflare, som kom 2021, på en intressant asymmetri i den svenska statsbyråkratin. Nämligen att den jagar intäkter – alltså skattekronor från medborgarna – med en nit som bara överträffas av den aningslöshet och slapphet med vilken den sedan betalar ut samma pengar i form av bidrag.  

Å ena sidan tvingar staten arbetsgivare och banker att sköta uppbörden genom att dra av källskatt och sända pengarna till Skatteverket, så att undersåtarna inte ska frestas att försnilla dem. Å andra sidan präglas utbetalande myndigheter, som Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten, av inställningen att de är goda gåvors givare. Varje kontrollåtgärd mot en bidragstagare blir då en integritetskränkande misstroendeförklaring mot samhällets svagaste. 

Kjöller ger gott om exempel på stolligheter, men inriktar sig främst på hur enskilda kan lura systemet. De senaste dagarna har vi även fått dystra påminnelser om att föreningar, organisationer och kriminella nätverk också tillskansar sig offentliga medel på tveksamma grunder. Först släppte Riksrevisionen en rapport där den föreslog att Allmänna arvsfonden, med 12 miljarder kronor i tillgångar, läggs ner. Skälet är usel kontroll över bidragstilldelningen samt bristande uppföljning. Somliga föreningar verkar mer eller mindre ha grundats enbart för att kvittera ut bidrag och äskarna lär sig snabbt vilka signalord som ska stå i ansökan för att denna ska beviljas.  

Bara ett par dagar senare slog Säpo till mot Islamiska kulturföreningen i Tyresö. Fyra personer med kopplingar till såväl kriminella som islamistiska miljöer häktades, misstänkta för att planera ett terrordåd. Enligt SVT har föreningen sedan 2016 tagit emot en halv miljon kronor i bidrag från Sveriges muslimska förbund. Förbundet riskerar nu i sin tur att förlora sina statsbidrag. Ni minns kanske även skandalen förra våren i Botkyrka där en fritidsgård som drevs av ABF verkade fungera som huvudkontor för den lokala knarkmaffian.  

Den enda fråga man ställer sig är väl egentligen hur den här sorgliga cirkusen kan fortgå år efter år. Varningar har sannerligen inte saknats. En av dem som larmat är författaren och Fokus-medarbetaren Lars Åberg. I Fokus denna vecka ger han en handfull exempel på myndigheter som göder ”bidragsindustrin” och därmed medverkar till att finansiera samhällets nedmontering. 

***

Text:

Toppbild: Unsplash