Systemfel på SVT

Text:

När tidskriften Nya Tiders chefredaktör för några veckor sedan höll lekstuga i SVT:s »Aktuellt« klockan 21 och Sture Bergwall drog runt i landets mediala morgonsoffor och lurade skjortan av de olika kanalernas programledare, var journalistikens haveri i dessa sammanhang inte att betrakta som olycksfall i arbetet.

Vad vi upplevde var ett systemfel som enklast sammanfattas i ordet »okunskap«. Vare sig vi talar om public service-kanalerna i Sveriges Television eller de mer kommersiella varianterna, så har »aktualitetsshow« under de senaste tio åren kommit att ersätta den professionella journalistiken, vars centralgestalt en gång var den pålästa, resonerande journalisten.

Värst i showbusiness är för ögonblicket just Aktuellt 21 med dess dubbelkommando i programledarfunktionen som i sig borgar för att nyheterna blir mer av teaterföreställning än rakt informationstätt tilltal från studio och sändningsledning till publik. När programledarna inte nojsar med varandra och utbyter väl förberedda stickrepliker ska de leda så kallade debatter om allt mellan himmel och jord mellan någon som säger »joho« och någon annan som säger »nehej« om dagens ämne.

Det ligger i sakens natur att programledarna inte kan vara på djupet informerade om det som avhandlas. Deras uppgift är att leverera en dramaturgi för den munhuggning som på senare tid har kallats för pingpongjournalistik men som lika gärna kunde benämnas underhållningsvåld i det meningslösa käbblets tecken.

När »Aktuellt« håller sig med en sådan här journalistisk estetik, med ovan nämnda »berättargrepp«, är det föga överraskande att inslaget om Nya Tider gick åt skogen. Få viktiga aktualiteter i dagens värld lämpar sig för att belysas i termer av verbalt handgemäng, men särskilt olämplig är denna metod då något känsligt och kontroversiellt ska avhandlas.

Självklart ska politiska tankesystem som nazism, fascism och till och med rasism kunna debatteras i Sveriges television inom ramen för gällande sändningstillstånd.

Men en sådan debatt måste förberedas noga och de deltagande parterna väljas så att saklighet, kunskap och genomtänkt argumentation finns på plats i studion.

Så var inte fallet i »Aktuellts« sändning den 22 september klockan 21.

I tv-kanalernas olika morgonsoffor är det också »show« på informationens bekostnad. Så kunde Sture Bergwall inför den ena programledaren efter den andra försäkra att hans nyutkomna memoarer genomsyras av ärlighet, i enlighet med ett råd som han fick av tv-journalisten Hannes Råstam.

Naturligtvis får Sture Bergwall ingen fråga om huruvida det är förenligt med hans ärlighet att han förtiger orsakerna till att han hamnade på Säters rättspsykiatriska, och lögnaktigt påstår att hans brott var homosexualitet.

Skulle jag beskriva de vedervärdiga pedofila våldsbrott Sture Bergwall hade gjort sig skyldig till när han dömdes till sluten vård skulle mina värda läsare kräkas över texten de håller i sin hand. Dessa domar är inte ifrågasatta.

Jag avstår ifrån beskrivningen av flera skäl men konstaterar att ärlighet inte precis genomsyrar Bergwalls memoarer. Men det är det få som vet, för morgonsoffornas programledare har inte till uppgift att grundligt informera sig.

Text: