USA riskerar att tappa sin ledarställning

Politiseringen av rättsväsendet i USA ger anledning till oro.

Text:

Toppbild: AP

Toppbild: AP

I påskas besökte jag Philadelphia, ett rätt omärkvärdigt ställe någon timme från New York. Men staden har en betydelse för USA:s tillblivelse som den större och berömdare kusinen saknar. Här stod nationens vagga den 4 juli 1776, när självständighetsförklaringen antogs. Och det var här som konstitutionen undertecknades i september 1787. Båda märkeshändelserna ägde rum i en byggnad som i dag är museum under namnet Independence Hall. 

Ofta är lågt ställda förväntningar den bästa följeslagaren på en utflykt och det var med sådana jag gick dit. På nätet hade jag nämligen fått veta att biljetterna var slut för dagen, men att det gick bra att promenera i parken och beundra byggnadens exteriör. Fast väl på plats hade jag flax och fick följa med in på en rundtur. Guiden hade, förutom encyklopediska ämneskunskaper, likt många av sina landsmän en fallenhet för att tala inför publik. Under de 60 minuterna lärde jag mig mer om USA:s födelse än jag lyckats med under nästan lika många föregående år.   

Bland annat att 24 av de 39 delegater som skrev under konstitutionen (i just den sal där vi stod) var jurister. Både juristerna och juridiken har alltså spelat en avgörande roll i USA ända från begynnelsen. De fördelar som detta har medfört i termer av rättssäkerhet och förutsägbarhet har vida överstigit nackdelarna i form av ökad byråkrati och höga transaktionskostnader i ekonomin.  

Men på senare år har något hänt. Allt fler i grunden politiska strider tycks hamna i rättsväsendet. Och utnämningen av domare till Högsta domstolen och lägre federala instanser har blivit utdragna processer där politikerna manövrerar för att befolka posterna med ”rättänkande”. Samma sak sker på delstatsnivå. Parallellt försöker både demokrater och republikaner använda rättssystemet, inklusive FBI, för att sätta dit motståndare. Åtalet mot Donald Trump i New York är ett exempel. Det drivs av en åklagare som hade som vallöfte att ställa den tidigare presidenten inför rätta. Och så vidare

Den här utvecklingen är för mig ännu ett tecken på att USA riskerar att tappa ställningen som ledare och förebild för den fria världen. Och det i den tid när diktatorer och despoter flyttar fram positionerna. Det är inte bara sorgligt. Det är skrämmande också.

***

Text:

Toppbild: AP