Vi måste börja tro på ukrainsk seger

Trots framgångarna på slagfältet har vi i väst svårt att tro att Ukraina kan vinna kriget. Vi borde tänka om.

Text:

Toppbild: AP

Toppbild: AP

En god vän skickade en artikellänk häromdagen. "Hur slutar kriget i Ukraina?" löd rubriken. Den lockade mig och det gjorde även inledningen: "Först trodde ingen att ett krig mellan Ryssland och Ukraina kunde bryta ut. Ändå blev det krig. Och nu kan ingen föreställa sig hur det ska kunna sluta. Ändå kommer det att ta slut."

Författaren heter Timothy Snyder och är professor i östeuropeisk historia vid Yale. Han påpekar att vi i väst har svårt att föreställa oss att Ukraina kan vinna kriget, trots att landet har haft betydande militära framgångar under hösten och skaffat ett övertag på slagfältet. Denna oförmåga, skriver Snyder, "beror på att våra föreställningar är fångade i en enda, ganska osannolik, variant av hur kriget kan sluta; med en kärnvapendetonation". Han menar att fixeringen vid svampmolnet bottnar i vår egen ångest för att dras ner i avgrunden och att det i sin tur förhindrar klart tänkande. 

Vilket är precis som det alltid är när vi människor ställs inför abstrakta existentiella hot som vi själva kan göra ganska lite för att undkomma. I veckans Fokus skriver Mats Holm intressant om att vår hjärna vid stora kriser – som krigshot – förlitar sig på det snabba, intuitiva och oreflekterande systemet (som brukar kallas "1"), i stället för det analytiska och klartänkta – men långsamma och krävande – systemet ("2") för att bedöma situationen.

Själv verkar professor Snyder dock utrustad med ett enastående kyligt intellekt. Han förklarar pedagogiskt varför kärnvapen är osannolika – men inte omöjliga – i Ukraina. Så beskriver han hur de militära bakslagen snabbt ökar det politiska trycket på president Putin på hemmaplan. Missnöjet hos det ryska folket växer nu och till slut kommer en punkt då det inte längre tolererar kriget. Men innan den nås är det fullt möjligt att Putin avlägsnas från makten. Snyder ser en del tecken på att knivar slipas i Kreml.

Dessvärre finns inte mycket som talar för att Ryssland blir en blomstrande demokrati den dagen Putin försvinner. Men att Ukraina faktiskt kan vinna kriget framstår däremot som alltmer plausibelt.

Text:

Toppbild: AP