Visst gör det ont när bubblor brister

Snart kommer man kunna köpa både vindkraftparker och elbilsbatterifabriker till vrakpris.

Text:

Toppbild: TT

Toppbild: TT

Min första börskrasch inträffade hösten 1987. I aktierummet på Handels stod kurskamrater och slet sitt hår när deras nyss förvärvade rikedomar förtvinade i takt till skärmarnas blinkande. Några av de mer avancerade hade handlat med optioner – ett rätt nytt fenomen i Sverige då – och de fick ett handgripligt exempel på det som professorn i finansiell teori hade tjatat om på föreläsningarna; hög avkastning är alltid oupplösligt förenat med högt risktagande och kan därför snabbt vändas i sin motsats; stora förluster. En annan nyttig läxa handlade om det som på finanslingo brukar kallas hävstång, alltså belåningens våldsamma krafter. Förföriska i uppgång, förfärande i nedgång. 

Efter den där första lärdomen har marknaderna imploderat igen med ojämna mellanrum. Bank- och fastighetskrisen i början på nittiotalet är minnesvärd, liksom dotcom-bubblan vid millennieskiftet. Så följde den globala finanskrisen 2008, eurokrisen, pandemin och Ukraina-kriget. Ofta har just hög belåning spelat stor roll vid dessa sättningar.  

Under de senaste arton månaderna har centralbankerna höjt styrräntorna i högt tempo för att bekämpa inflationen. Var och en som har ett rörligt bolån kan vittna om hur räntekostnaderna har mångdubblats och hur det påverkar hushållsekonomin. Liksom bostadens värde. Samma sak med andra tillgångar, exempelvis de ”alternativa investeringar” som pensionsjättarna har blivit förtjusta i på senare år i jakt på ”högre och säkrare” avkastning. Nu står det klart att bolag som Alecta, AMF, Folksam och Tredje AP-fonden har ”badat nakna”, för att fortsätta med finansjargongen

Även investeringar i förnyelsebar energi och grön omställning drabbas hårt av det nya ränteläget. Somliga förvaltare menar att en grön bubbla har brustit och att de hellre köper oljeaktier än investerar i så kallad clean tech

Fast låt då en åldrande man komma med ett lugnande ord baserat på erfarenhet. Efter regn kommer sol och över tid stiger värdet på alla tillgångsslag. Snart kommer man kunna köpa både vindkraftparker och elbilsbatterifabriker till vrakpris.

***

Text:

Toppbild: TT