Auschwitz vs Amazon

Text:

Bild: TT

Vad: Åminnelse  Genre: Förintelsen

Vilka: Multinationella företag, museitjänstemän och tv-seriekreatörer.

Det polska Auschwitz-museet i Oswiecim, som förvaltar platsen för nazisternas dödsläger från andra världskriget, väcker åter frågan om vilka böcker som ska erbjudas till bred försäljning. Museet riktade under veckan hård kritik mot den dominerande amerikanska bok- och detaljhandelssajten Amazon för att den saluför böcker av författare som förnekar Förintelsen.

»Om man väljer att tjäna pengar på att sälja ondskefull antisemitisk nazipropaganda, utan några kritiska kommentarer eller sammanhang, så bör man komma ihåg att dessa ord inte bara ledde till Förintelsen utan också till många andra hatbrott motiverade av antisemitism«, skrev museet på Twitter.

Böckerna bör tas bort omedelbart, uppmanade museet, men fick mothugg av Amazon i Storbritannien som beskrev sin hållning i ett brev till den brittiska tidningen The Guardian.

»Som bokhandlare är vi medvetna om bokcensur genom historien och vi tar inte lätt på detta. Vi anser att det är viktigt att tillhandahålla det skrivna ordet, inklusive böcker som vissa kan tycka är motbjudande.«

Auschwitzmuseet är också kritiskt till den nya tv-serien »Hunters« som hade premiär på Amazon Prime den 21 feb­ruari i år. I tv-serien illustreras det grymma godtycket i lägret inför människors liv med ett mänskligt schackspel; där en judisk schackmästare tvingas spela ett parti med sina lägerkamrater som spelpjäser. Människor som dödas när pjäser blir tagna. Ett felaktigt och farligt sätt att beskriva livet i lägret, som i värsta fall kan spela Förintelseförnekare i händerna, anser museet.

Skaparen David Weil försvarar i ett utlåtande i The Variety sin serie med att han ville »motverka den revisionistiska berättelse som rentvår nazisternas brott, genom att visa upp den mest extrema, och representativt sanna, sadismen och våldet som nazisterna begick mot judar och andra offer«.

Så sent som i december tvingade internationella protester på sociala medier Amazon att dra tillbaka julprydnader med Auschwitzmotiv från sitt produktutbud, efter att Auschwitzmuseet uppmärksammat det stötande och respektlösa i att kommersialisera minnet av Förintelsen.